...

Dla kandydatów

GLOBAL NETWORK UNIVERSITY

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to silne centrum akademickie o zasięgu międzynarodowym, przyciągające studentów z całej Polski oraz z zagranicy. WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez najlepszą kadrę oraz praktyków biznesu.

Siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Wykłady – w ramach elitarnych programów nauczania – odbywają się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studenci cenią sobie kameralną atmosferę uczelni, innowacyjne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywania wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej.

Uczelni udało się stworzyć strukturę, która pozwala studentom i wykładowcom współpracować w wielu lokalizacjach Polski i świata, tworząc nowatorskie rozwiązania dla współczesnych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. Zarówno studenci jak i pracownicy naukowi poszerzają zakres swojej wiedzy poprzez udział w licznych projektach międzynarodowych.

WSTiE gwarantuje:

 • – Innowacyjne programy nauczania, oparte na nowoczesnych wzorcach europejskich, opracowane, by uczyć, inspirować i rozbudzać pasję
 • – Szerokie spektrum specjalistycznej wiedzy zwiększającej szanse absolwentów u przyszłych pracodawców
 • – Kadrę naukową składającą się ze specjalistów z wiodących ośrodków akademickich, z kraju i zagranicy
 • – Jedną z najatrakcyjniejszych ofert praktyk i staży na całym świecie
 • – Indywidualną ścieżkę kariery dla najlepszych studentów, zaprojektowaną we współpracą z Akademią Biznesu i Akademickim Biurem Karier
 • – Możliwość realizacji części programu studiów „na odległość” przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
 • – Elastyczny i dedykowany tryb kształcenia umożliwiający wygodne połączenie pracy z nauką
 • – Atrakcyjne zajęcia warsztatowe od pierwszego roku studiów
 • – Możliwość studiowania w języku angielskim
 • – Nowoczesne pracownie i laboratoria oraz zajęcia w małych grupach
 • – Bogaty program stypendiów socjalnych i motywacyjnych
 • – Możliwość kontynuowanie edukacji na poziomie specjalistycznych studiów podyplomowych i menedżerskich
 • – Kameralną atmosferę studiowania w murach renesansowego zamku
 • – Fascynujące życie studenckie, koła naukowe, koła zainteresowań, bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych.

WSTiE oferuje kształcenie na poziomie wyższych studiów I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia a także pierwsze w Polsce studia MBA in Tourism Uczelnia oferuje bogatą gamę specjalizacji w ramach trzech wydziałów: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych. Nowoczesne kierunki studiów zaprojektowane zostały w taki sposób, by w maksymalnym stopniu rozwijały kompetencje, poszukiwane przez pracodawców określonych branż. Dzięki współpracy z wykładowcami i kolegami z zagranicznych uczelni, studenci WSTiE nie tylko poszerzają zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także wnoszą swój wkład w rozwój sektorów, w których odbywać się będzie ich przyszłe życie zawodowe.