marzec 2023

Month

Praktyczna nauka to fundament naszej uczelni, dlatego z wielką dumą informujemy, że cztery studentki WSTiE będą budowały fundamenty swojej przyszłej kariery pod okiem wybitnych ekspertów. Wszystko dzięki możliwości udziału w prestiżowym programie Young Leaders, który skierownay jest do młodych kadr w turystyce i studentów kierunków turystycznych. Program oparty jest na czterech filarach: Edukacja, Mentoring, Networking...
Read More
Celem porozumienia jest promowanie i koordynacja współpracy obu instytucji w zakresie rozwoju turystyki, tworzenia innowacyjnych, specjalistycznych programów edukacyjnych i badawczych – szczególnie w ramach agendy Erasmus+. Jest to kolejne z międzynarodowych partnerstw WSTiE, które przyczyni się do zwiększenia oferty edukacyjnej, uzupełniając ją o nowe, praktyczne techniki i narzędzia. W ramach umowy prowadzone będą wspólne projekty...
Read More
Konieczność stałego rozwoju i aktualizowania wiedzy sprawiają, że programy podyplomowe cieszą się coraz większą popularnością. Wśród nich szczególnie wyróżniają się specjalistyczne studia, oferowane przez WSTiE. Programy suskiej uczelni doceniane są za wysoki poziom kształcenia, kadrę ekspertów oraz wygodny tryb online, pozwalający łączyć naukę z praca zawodową. Absolwenci kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi” właśnie odebrali właśnie dyplomy,...
Read More
test2 Dzielenie się wiedzą i zarażanie pasją do nauki na stałe wpisane są w misję WSTiE, dlatego spotkania – takie jak to z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II z Krynicy-Zdroju – są dla nas ogromną przyjemnością. Młodzież, zainteresowana nowoczesnymi technologiami oraz programowaniem, miała okazję odwiedzić nasz kampus, poczuć akademicką atmosferę, a także...
Read More
Dziekan naszej uczelni, dr Batłomiej Walas, prof. WSTiE, został wybrany na członka Rady Programowo-Naukowej nowego czasopisma „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”. Zostało ono powołane zgodnie z zarządzeniem nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2022 r. i będzie zajmować się szeroko pojętymi zagadnieniami z dziedziny turystyki oraz nauk o zarządzaniu, jakości i...
Read More