maj 2023

Month

W dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym posiadanie umiejętności przedsiębiorczych staje się coraz bardziej istotne, szczególnie dla grup marginalizowanych i wykluczanych. Aby walczyć z nierównością w dostępie do specjalistycznej wiedzy, partnerzy projektu MECOS RNET – Mini-Ecosystems Regional Networks po raz kolejny spotkali się, by połączyć własną wiedzę i przygotować innowacyjne programy wsparcia. Podczas spotkania projektowego, które...
Read More
Ogólnopolskie zmagania naukowe, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, po raz kolejny pozwoliły wyłonić grono wybitnych młodych ludzi. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich, którzy mieli okazję zmierzyć się z pytaniami z dwóch kategorii tematycznych: biznes i zarządzanie oraz informatyka. Eliminacje odbyły się 19 kwietnia w formie...
Read More