kwiecień 2024

Month

W dniach 17-18 kwietnia 2024 roku Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii miała zaszczyt powitać badaczy oraz przedstawicieli świata biznesu uczestniczących w konferencji naukowej „Sektor MICE wobec wyzwań społeczno-gospodarczych”. Wydarzenie przyciągnęło dziesiątki słuchaczy pragnących nie tylko zdobyć najnowszą wiedzę, ale także wziąć udział w praktycznych warsztatach oraz branżowym networkingu. Zgromadzonych powitali dr Marek Łabaj, prof. WSTIE...
Read More
W dniu 16 kwietnia 2024 roku, w ramach organizowanej konferencji naukowej „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19. Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w ocenie interesariuszy”, WSTiE stworzyła przestrzeń do dialogu, wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk dla środowiska akademickiego, liderów biznesu, przedstawicieli organizacji branżowych oraz samorządowców. Podczas konferencji eksperci z...
Read More