wersja polska wstie     

ABSOLWENCI

Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko akredytacje i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów. Z dumą obserwujemy, jak kolejne pokolenia naszych wychowanków osiągają imponujący sukces zawodowy, zajmują najwyższe stanowiska w instytucjach branżowych oraz zakładają własne, doskonale prosperujące firmy. Najbardziej cieszy nas to, że wielu z nich udaje się zrealizować cele, w których zdefiniowaniu pomogło im nasze Biuro Karier we współpracy ze Akademią Biznesu. 

pasek1