PRIMUS INTER PARES

Jest osobą o wielu talentach. Śpiewa, gra na instrumentach, występuje w przedstawieniach teatralnych. Aktywnie uprawia sport i fitness, taniec i pływanie. Angażuje się w wolontariat. Zna biegle 3 języki. Prowadzi warsztaty językowe dla studentów z praktycznego angielskiego. Już po I roku studiów była animatorem czasu wolnego na Gran Canarii. Po II roku poleciała za ocean i zdobywała doświadczenie w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce wraca do USA – do pracy w branży hotelarskiej. Svitlana Dovbysh, która ma dopiero 20 lat, jako pierwsza w roku akademickim 2016/2017 z wyróżnieniem obroniła pracę licencjacką.

 

Obrona pracy licencjackiej odbywa się zawsze po ukończeniu studiów I stopnia, czyli po 3 latach nauki w Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Wcześniejsze egzaminy po każdym semestrze, zaliczenia i stresujące odpowiedzi przed komisją to naprawdę nic w porównaniu ze stresem, jaki towarzyszy studentom podczas obrony pracy licencjackiej. Na obronie trzeba bowiem walczyć o tytuł licencjata, który jest zwieńczeniem wszystkich lat nauki i trudnej drogi przez studia. Jakie są typy konfliktów w branży hotelarsko-turystycznej, jak je rozwiązywać, jak prawidłowo powinien reagować manager w sytuacjach konfliktowych, jakie konstruktywne wnioski z nich wyciągać – na te i inne pytania odpowiada w swojej pracy „Konflikty w turystyce” Svitlana Dovbysh. To pierwsza praca licencjacka, jaka została zaprezentowana komisji egzaminacyjnej. Svitlana – jedna z najzdolniejszych studentek WSTiE – świetnie sobie poradziła i zaczyna pakować się do USA. GOOD LUCK!