...

Dziekan WSTiE członkiem ministerialnej Rady Ekspertów ds. Turystyki!

Dziekan WSTiE członkiem ministerialnej Rady Ekspertów ds. Turystyki!

Trudne czasy dla branży w okresie pandemii wymagają wspólnych wysiłków oraz zaangażowania najbardziej doświadczonych specjalistów. Za takiego fachowca uznany został Dziekan Wydziału Turystyki WSTiE dr Bartłomiej Walas, który w tym tygodniu otrzymał nominację do Rady Ekspertów ds. Turystyki.

Nowopowstałe ciało doradcze stworzono w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Rada składa się z najwyższej klasy praktyków, których zadaniem będzie opiniowanie i formułowanie stanowisk, dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce. Dziekan Walas, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, będzie miał swój wkład także w opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki. W zakresie jego kompetencji znajdzie się również inicjowanie działań na rzecz: zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym i tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych (w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej oraz przedsiębiorczości w sektorze turystyki).

Zarówno przedstawiciele branży, jak i kadra akademicka nie mają wątpliwości – to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Bartłomiej Walas to nie tylko charyzmatyczny wykładowca i prelegent, ale przede wszystkim wybitny specjalista z zakresu polityki turystycznej i marketingu. Posiada bogaty dorobek naukowy i wdrożeniowy, a także wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Zajmował kierownicze stanowiska w Oddziale Instytutu Turystyki oraz Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym Wawel-Tourist. Od 1996 roku związany był z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, a następnie Polską Organizacją Turystyczną, piastując w latach 1996-2008 stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, odpowiedzialnego za promocję turystyczną Polski na rynku francuskim. Od 2008 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadając za strategię i promocję na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji: https://turystyka.rp.pl/trendy/nowe/52654-dwudziestu-ekspertow-wspomoze-opiniami-ministra-turystyki