XI  EDYCJA KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ I TURYSTYCZNEJ WSTIE – INWESTUJEMY W NAJLEPSZYCH

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 400 maturzystów, z czego  w drugim etapie – 36 uczniów z 17 szkół z terenu całego województwa małopolskiego. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie m.in. ze szkół średnich z: Krakowa, Nowego Targu, Nowego Sącza, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimia, Kęt, Bochni, Limanowej, Mszany Dolnej, Wadowic, Suchej Beskidzkiej. Konkurs Wiedzy Informatycznej i Turystycznej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, główną nagrodą są indeksy na studia na Wydziale Informatyki oraz Turystyki i Rekreacji WSTiE. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio dwa lata, lub rok studiów nieodpłatnych. Ponadto Uczelnia funduje wiele atrakcyjnych nagród elektronicznych m.in.: tablety, dyski zewnętrzne oraz bezprzewodowe klawiatury i myszki.


XI  EDYCJA KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ I TURYSTYCZNEJ WSTIE – INWESTUJEMY W NAJLEPSZYCH

Inwestycja w młodych ludzi  często nie wymaga wielkich nakładów. Czasem wystarczy dobry pomysł i sprawna realizacja.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 400 maturzystów, z czego  w drugim etapie – 36 uczniów z 17 szkół z terenu całego województwa małopolskiego. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie m.in. ze szkół średnich z: Krakowa, Nowego Targu, Nowego Sącza, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimia, Kęt, Bochni, Limanowej, Mszany Dolnej, Wadowic, Suchej Beskidzkiej. Konkurs Wiedzy Informatycznej i Turystycznej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, główną nagrodą są indeksy na studia na Wydziale Informatyki oraz Turystyki i Rekreacji WSTiE. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio dwa lata, lub rok studiów nieodpłatnych. Ponadto Uczelnia funduje wiele atrakcyjnych nagród elektronicznych m.in.: tablety, dyski zewnętrzne oraz bezprzewodowe klawiatury i myszki.

Kreatywność: talent, tolerancja, tempo
Na całym świecie reformuje się systemy edukacji w celu lepszego przygotowania młodych ludzi do wyzwań, jakie stoją przed nimi w XXI w. W wielu krajach kreatywność jest uznawana za jeden z głównych priorytetów w systemie kształcenia. W podręcznikach dla wizytatorów angielskich czytamy, iż myślenie i zachowania kreatywne ożywiają proces uczenia się, dostarczają motywacji do podejmowania wyzwań, zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie uczniów. Ideą konkursu  jest rozwijanie kreatywności wśród uczniów oraz umożliwienie im wyboru najlepszej drogi edukacji, zgodnej z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami. WSTiE wraz z czołowymi firmami z branży turystycznej i informatycznej organizuje konkursy i prowadzi konsekwentną politykę, której celem jest  wyzwalanie wśród studentów kreatywności. Wraz z uznanymi w branży partnerami biznesowymi realizuje programu STUDY & WORK – stanowiący innowacyjne połączenie studiów z pracą. Kluczowym jego elementem jest rozwijanie współpracy z biznesem. Zaś celem, zagwarantowanie studentom WSTiE możliwości podjęcia pracy zawodowej już w trakcie studiów. To w ocenie władz Uczelni stwarza szansę na realizację dewizy, która przyświeca największemu gigantowi informatycznemu na świecie – firmie Google. 3 x T: talent, tempo, tolerancja. I tego w istocie wymaga się zarówno od uczestników konkursu, jak również studentów suskiej Alma Mater. Praktyka życia biznesowego dowodzi, iż współcześnie w największej cenie na konkurencyjnym rynku jest kreatywność, a więc zdolność do tworzenia nowych rozwiązań. Dlatego priorytetem WSTiE jest wspieranie najlepszych i najbardziej uzdolnionych uczniów z regionu.
 

Indeksy rozpalają emocje
Konkursy o  indeks od lat uznawane są skuteczną metodę wyłaniania i wspierania najlepszych. Do  finałowej rozgrywki docierają Ci którzy konkurs traktują nie tylko jako trampolinę na Uczelnię wyższą, ale w jakiejś mierze odczuwają zainteresowanie przedmiotem, a nawet wręcz pasję. Tacy są z pewnością laureaci tegorocznych zmagań.  Laureatem konkursu „Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym” PROJEKT – UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ,  został    Dominika Wiktor, z Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Już po odebraniu nagrody, a tym samym wymarzonego indeksu stwierdził, iż poziom konkursu był bardzo wysoki, jak i emocje które mu towarzyszyły. Tym większą radość sprawiła mu wygrana, gdyż turystyka od lat jest jego pasją. Podobnie podsumowywał swój udział w konkursie  „Idea społeczeństwa informacyjnego”  PROJEKT – INFORMATYKA OTWIERA DRZWI JUTRA, Mercedes Foryś z Zespołu  Szkół nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach. Jego pasją jest informatyka, która w ocenie laureata jest nauką przyszłości. Uważa, iż w dzisiejszych czasach informatycy potrzebni są w każdej dziedzinie. Gościem spotkania z przyszłymi adeptami sztuki informatycznej był Paweł Byrski, dyrektor ds. HR i administracji  firmy FIDELTRONIK POLAND, mającej ugruntowaną międzynarodową pozycję w branży elektronicznej. W jego ocenie konkursy służą wyłonieniu najlepszych, mobilizują do mądrych i świadomych wyborów, co w konsekwencji jest szansą na atrakcyjną i  dobrze płatną pracę w wymarzonym zawodzie. Co ważne podkreślił – wielu studentów i absolwentów Wydziału Informatyki  WSTiE pracuje już w  FIDELTRONIK POLAND,  od lat współpracującą   z suską Uczelnią.

WSTiE – Młodzi, zdolni, kreatywni
Jak spośród kilkuset młodych ludzi wyłonić tych którzy są uzdolnieni mają pasję i chęć doskonalenia? Organizować konkursy dla młodych, zdolnych i kreatywnych. Tej zasadzie od jedenastu lat wierna jest WSTiE.  Inwestuje w kapitał ludzki, czyli rozwój młodych i zdolnych ludzi. Maria Grzechynka kanclerz Uczeni stwierdza, iż jest bardzo dużo utalentowanych osób, w które opłaca się inwestować. Dzięki dofinansowaniu mają szansę na rozwijanie swoich talentów i w przyszłości na wzbogacanie gospodarki o innowacyjne rozwiązania. Dofinansowanie w formie stypendiów często jest dla nich jedyną szansą zdobycia wykształcenia, gdyż zdarza się, iż po prostu nie stać ich na studia. Dlatego już po raz jedenasty zorganizowaliśmy konkurs o indeks dodaje – i ze swej strony obiecuje, że za rok  odbędzie się kolejny- dla młodych, zdolnych i kreatywnych.