DZIEKAN WSTIE EKSPERTEM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI BRANŻOWEJ

Zrównoważony rozwój w turystyce i wyzwania z nim związane to problemy wymagające sprawnego i skutecznego współdziałania wszystkich interesariuszy. Nasi studenci już teraz przygotowują się do zmierzenia się z nimi w przyszłym życiu zawodowym, dlatego z radością uczestniczą w wydarzeniach, pozwalających im uczyć się od ekspertów w tej dziedzinie.

Jedną z takich okazji była bez wątpienia ostatnia międzynarodowa konferencja,zorganizowana przez European Travel Commision. Wydarzenie, odbywające się pod hasłem: „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe”,  zgromadziło najwybitniejszych prelegentów, którzy rozmawiali o wypracowaniu strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w Europie. Wśród zaproszonych ekspertów znalazł się dziekan WSTiE – dr Bartłomiej Walas – który omówił temat marketingu miejsc w erze „overtourism”.

Podsumowując trzydniowe obrady, przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Airbnb, CLIA Europe, firm badawczych i uniwersytetów zgodnie uznali, iż przemysł turystyczny (który należy do najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie), musi wziąć odpowiedzialność za zrównoważony wzrost. Zasygnalizowano konieczność dalszej pracy nad planem projektów badawczych na rok 2019 oraz kolejnymi etapami wdrożenia dokumentu Strategy Horizon 2022.

Konferencja, która odbyła się w krakowskich Krzystoforach, stała się doskonałą okazją do wymiany wiedzy, informacji i dobrych praktyk – a dla studentów WSTiE szansą na zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami sektora. Maksymalne minimalizowanie negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne i kulturę lokalną, przy jednoczesnym generowaniu możliwości zatrudnienia dla lokalnych mieszkańców, to zagadnienia, z którymi to oni będą mierzyć się w trakcie dalszych studiów oraz przyszłej pracy zawodowej.