ZALECENIA DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKI POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

Materiały

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

 

ŹRÓDŁOhttps://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy