SZTUCZNA INTELIGENCJA I MUZYKA W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII STREMINOGWYCH.

Wyższa Szkoła Turystki i Ekologii jako partner Independet Digital sp. z o.o. realizuje innowacyjny projekt „Prace badawczo rozwojowe nad przetwarzaniem dźwięku oraz tworzeniem kompozycji i nagrań muzycznych w oparciu o sztuczną inteligencję, w zintegrowanym systemie dystrybucji treści cyfrowych”.

Głównymi założeniami projektu jest zastosowanie nowoczesnych technologii oraz sztucznej inteligencji w realizacji rynkowych przedsięwzięć będących odpowiedzią na bieżące trendy rozwojowe branży dystrybucji treści multimedialnych. Kluczowym elementem projektu jest maksymalne zorientowanie na odbiorców oraz potrzeby konsumentów. Projekt polega na przeprowadzeniu badań i prac rozwojowych w zakresie tworzenia muzyki oraz dokonywania masteringu nagrań muzycznych przez mechanizmy sztucznej inteligencji, które to umiejscowione będą w zintegrowanym systemie dystrybucji treści cyfrowych. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze tworzenia i dystrybucji multimedialnych treści cyfrowych wytycza obszary o największym potencjale rynkowym.

W ramach wdrażania projektu WSTiE zapewnia wsparcie merytoryczne w obszarze oceny możliwości wdrożenia innowacyjnej metodyki automatycznego generowania nagrań muzycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji oraz możliwości wdrożenia innowacyjnej metodyki tworzenia ratingu nagrania muzycznego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym uczelnia aktywnie wspiera partnera w rozpowszechnianiu wiedzy na temat projektu stwarzając dla niego możliwości uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz publikacjach naukowych związanych z tematyką projektu. Dodatkowym atutem projektu jest rozszerzenie możliwości realizacji staży WSTiE zainteresowanych branżą nowoczesnych multimediów.