praktycznywymiarksztalcenia

WSTIE – PRAKTYCZNY WYMIAR KSZTAŁCENIA, CZYLI PRACA JUŻ W TRAKCIE STUDIÓW

Obecnie żyjemy w czasach, gdzie bardzo trudno dostać dobrze płatną pracę bez dyplomu wyższej uczelni. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, ogromna większość Polaków – aż 93% – uważa, że warto się kształcić; 76% badanych wyraziło taką opinię w sposób zdecydowany. Argumentem najsilniej przemawiającym za kształceniem jest, zdaniem ankietowanych, możliwość uzyskania wysokich zarobków (65%). Na drugim miejscu znalazło się większe prawdopodobieństwo uniknięcia bezrobocia (41%). Respondenci wskazywali też na perspektywę pracy w interesującym zawodzie (37%), zyskanie niezależności i samodzielności (35%) oraz szansę na łatwiejsze życie (36%).

WSTIE – PRAKTYCZNY WYMIAR KSZTAŁCENIA, CZYLI PRACA JUŻ W TRAKCIE STUDIÓW

Obecnie żyjemy w czasach, gdzie bardzo trudno dostać dobrze płatną pracę bez dyplomu wyższej uczelni. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, ogromna większość Polaków – aż 93% – uważa, że warto się kształcić; 76% badanych wyraziło taką opinię w sposób zdecydowany. Argumentem najsilniej przemawiającym za kształceniem jest, zdaniem ankietowanych, możliwość uzyskania wysokich zarobków (65%). Na drugim miejscu znalazło się większe prawdopodobieństwo uniknięcia bezrobocia (41%). Respondenci wskazywali też na perspektywę pracy w interesującym zawodzie (37%), zyskanie niezależności i samodzielności (35%) oraz szansę na łatwiejsze życie (36%). Ważną przesłanką jest również rozwój osobisty, gdyż to właśnie studia są idealnym miejscem do tego, by rozbudzić poczucie własnej wartości oraz rozwijać zmysł kreatywności.

Jak jest, a jak być powinno

Niestety polski system edukacji daleki jest od ideału. Młode osoby nie wiedzą, które studia zapewnią im dobrą pracę w przyszłości. Uczelniom z kolei brakuje elastyczności na zmieniającym się rynku pracy. Niektóre kierunki studiów istnieją już chyba bardziej dla podtrzymania tradycji niż zaspokojenia potrzeb pracodawców. Nawet studia, które powinny uczyć praktycznej wiedzy, sposobu myślenia oraz nabywania umiejętności, w rzeczywistości uczą jedynie suchej teorii. Na edukacyjnej mapie Polski są jednak wyjątki. Jest nim z pewnością Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.

Uczelnia trzeciej generacji – praktyczny wymiar kształcenia

 Na znalezienie pracy w obecnych czasach w znacznym stopniu wpływa to, co robiło się w czasie wolnym od nauki. Pracodawcy bardzo często pytają, czy oprócz studiowania uczestniczyło się w programach studenckich lub odbywało  praktyki w kraju, a także za granicą. Warto więc wybrać uczelnię, która stwarza takie możliwości. Suska Alma Mater wpisuje się ze swoim programem kształcenia, bogatą ofertą praktyk i staży w  najnowsze światowe trendy, które wskazują na zmiany w systemie edukacji i proponują kształcenie myślących praktyków. Dotyczy to w istocie wszystkich obszarów i dziedzin. I tak np. właśnie w WSTiE można studiować za darmo informatykę i zdobyć dobrze płatną pracę, gdyż uczelnia gwarantuje praktyki i staże w renomowanych firmach, z którymi ma podpisane umowy partnerskie. Jest to odpowiedź na zdefiniowane potrzeby rynku pracy. W  Polsce nadal brakuje 50 tysięcy  informatyków. Nowoczesna edukacja, to edukacja praktyczna. Dzięki współpracy władz uczelni z instytucjami oraz pracodawcami na całym świecie studenci turystyki i rekreacji odbywają praktyki i staże  m.in. w Grecji (Kos, Kreta, Rodos, Zakhyntos, Wschodni Peloponez), Hiszpanii (Majorka i Wyspy Kanaryjskie – Gran Canaria i La Palma), Niemczech, Anglii, Irlandii, we Włoszech oraz  w Stanach Zjednoczonych. Student-praktykant otrzymuje wysokie kieszonkowe, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. 99% studentów korzysta z tych propozycji. Doskonalenie języka, zdobycie pierwszych praktycznych doświadczeń stanowią istotny krok w dalszej karierze. Na najlepszych studentów czekają stypendia  biznesu. Jako pierwsza uczelnia w Polsce WSTiE uruchomiła  elitarne studia MBA dla menagerów turystyki w partnerstwie z amerykańskim Antioch University. MBA prowadzone są przez wpływowych liderów biznesu z USA i Polski. Kolejną atrakcyjną propozycją jest specjalność e-biznes i media społecznościowe,  przygotowująca słuchaczy do tworzenia nowoczesnych form biznesu z zastosowaniem efektywnej promocji i nowatorskich metod budowania relacji z klientem. Program kształcenia jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i łączy najnowszą wiedzę z praktyką biznesową. Zajęcia prowadzą specjaliści-praktycy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, reklamy oraz nowych mediów. Wśród wykładowców są ludzie sukcesu z różnych dziedzin gospodarczych i autorytety w swoich dziedzinach. Jednak najważniejszym atutem uczelni jest to, iż nie tylko uczy, jak zdawać egzaminy końcowe,  ale przede wszystkim, jak zdobyć pracę już w trakcie studiów.

Jak połączyć pracę ze studiami?

Patrzenie na studia jedynie przez pryzmat kierunków jest w obecnych czasach błędem. Mniej wykładów, więcej ćwiczeń, laboratoriów, praktyk i staży – to przyszłość nowoczesnej edukacji. W wyniku kształcenia praktycznego pracodawcy pozyskują pracowników – absolwentów z kwalifikacjami, bez konieczności ich dokształcania – mówi kanclerz WSTiE Maria Grzechynka. O tym, że tak jest w WSTiE, świadczą m.in. ogólnopolskie prestiżowe nagrody i wyróżnienia jak choćby to, że już po raz czwarty suska Alma Mater  znalazła się w ścisłej czołówce polskich uczelni kształcących kadry dla turystyki. Wysoki poziom nauczania, równomierne rozłożenie akcentów pomiędzy kształceniem zawodowym i akademickim, zaangażowanie w rozwój ogólny przy jednoczesnym wdrożeniu w rynek pracy – to atuty, które zostały docenione przez kapitułę rankingu Wiadomości Turystycznych, Pespektyw i Rzeczpospolitej.  O renomie WSTiE  świadczą również jej studenci i absolwenci. Już w trakcie studiów, dzięki pomocy uczelni, większość z nich podejmuje pracę lub zakłada odnoszące sukcesy startupy. Dzisiaj uczelnie nie mogą działać w oderwaniu od aktualnych trendów i problemów gospodarki, muszą reagować na sygnały płynące z rynku pracy i ściśle z nim współpracować. Wpisując się w tę zasadę, WSTiE podejmuje wiele działań dostosowawczych, wśród których są działania związane ze stopniowym przechodzeniem od kształcenia ogólnoteoretycznego na wysokim poziomie naukowym w kierunku kształcenia praktycznego. Konsekwencją takiego podejścia jest fakt, iż student posiada kompetencje przedsiębiorcze i potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działalności gospodarczej. – Kształcenie praktyczne jest szansą na uzupełnienie braku doświadczenia, w szczególności na polu umiejętności praktycznych, co w efekcie zmniejsza niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów uczelni wyższych do współczesnego rynku pracy. Konstruowany w ten sposób program studiów istotnie  ułatwia skuteczne wejście na rynek pracy zaraz po ich ukończeniu – podkreśla kanclerz WSTiE Maria Grzechynka.