...

,,Design Thinking jako narzędzie praktycznego wsparcia rozwoju biznesu i nauki”

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

,,Design Thinking jako narzędzie praktycznego wsparcia rozwoju biznesu i nauki”

która odbędzie się w dniach 18 i 19 czerwca 2021 r. w Suchej Beskidzkiej.

Konferencja jest skierowana do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli biznesu, administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych.

Celem konferencji jest podsumowanie realizowanego przez Uczelnię międzynarodowego projektu: ,,Design thinking jako narzędzie praktycznego wsparcia rozwoju biznesu i nauki w oparciu o międzynarodowe partnerstwo akademickie: polsko – włosko – angielsko – węgierskie”.

Realizacja projektu jest finansowana przez NAWA – Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 874 54 25 lub mailowo szkola@wste.edu.pl

Program konferencja NAWA 18-19 06 21 PL