...

KOLEJNE SPOTKANIE PROJEKTOWE NAWA. DYSKUTOWANO O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DOBIE COVID-19. 

KOLEJNE SPOTKANIE PROJEKTOWE NAWA. DYSKUTOWANO O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DOBIE COVID-19. 

Światowa pandemia odcisnęła swoje piętno na wielu branżach. Poszukiwanie nowych rozwiązań i zwiększanie efektywności firm, wydają się być jedynym remedium. Jak jednak robić to skutecznie? Jak wdrażać innowacje? Jak budować łańcuch wartości dla klienta? Odpowiedzi poszukiwali uczestnicy międzynarodowej, projektowej grupy roboczej NAWA.

Nowe okoliczności – nowa forma

Trzecie z kolei spotkanie grupy projektowej odbyło się w formule hybrydowej. W warsztatach, organizowanych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu z Palermo oraz reprezentacja gospodarzy. Za pośrednictwem łączy online w obradach wzięli udział także goście z dwóch partnerskich szkół: Uniwersytetu Panońskiego i Uniwersytetu w Preston. Kluczowym tematem rozmów stały się problemy firm w dobie pandemii. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad nowymi metodami pomiaru tzw. customer experience, a więc czynnika, który przekłada się na rozpoznawalność marki i retencję klientów. Przeanalizowano konkretne studia przypadku firm z Krakowa oraz okolic, co stało się możliwe dzięki wspólnym badaniom terenowym.

Przyszłość biznesu… zależy od edukacji

Podczas wielodniowych dyskusji dostrzeżono i podkreślono znaczenie szkolnictwa, a szczególnie konieczność jego lepszego dostosowania do wyzwań doby pandemii. WSTiE podzieliła się z uczestnikami spotkania własnymi doświadczeniami, w tym rezultatami wdrożenia nauczania zdalnego w marcu 2020 roku. Błyskawiczne przyjęcie właściwych narzędzi cyfrowych oraz przeszkolenie kadry nie tylko pozwoliły skutecznie zrealizować cały program, ale także okazały się ciekawą alternatywą, umożliwiającą studentom uczestnictwo w dodatkowych projektach. W trakcie obrad i dyskusji grupa NAWA wykorzystywała metodę Design Thinking, która na co dzień stosowana jest w WSTiE. Pozwala ona analizować problemy z perspektywy czynników praktycznych, a także wykorzystać kreatywność, płynącą z pracy zespołowej.