...

To oni będą zmieniać branżę – pierwsi absolwenci studiów turystycznych już po obronach!

To oni będą zmieniać branżę – pierwsi absolwenci studiów turystycznych już po obronach!

Nasi studenci co roku zaskakują wysokim poziomem swoich prac licencjackich oraz magisterskich, a także stylem obron. Nie inaczej było i tym razem. Zaprezentowane projekty okazały się wyjątkowo interesujące, bazowały na najnowszej literaturze, a także ambitnych badaniach własnych, które mają okazję wiele wnieść do rozwoju dyscypliny – oraz praktyki w branży. 

W pierwszej turze obron swoje dysertacje zaprezentowali studenci kierunku turystyka i rekreacja, osiągając wysokie wyniki oraz uznanie komisji egzaminacyjnej:

Arkadiusz Mynarski – obecnie już magister – przygotował pacę zatytułowaną Diagnoza i kierunki rozwoju systemu informacji turystycznej w Polsce. Wybór obszaru badań nie był przypadkowy. Autor dostrzegł, jak istotne jest zdobywanie aktualnych danych na etapie planowania podróży oraz realizowanie działań informacyjnych w sposób strategiczny. W swojej pracy dokonał diagnozy modelu organizacyjnego stacjonarnej informacji turystycznej w Polsce. Podstawą opracowania były własne badaniaempiryczne, przeprowadzone na próbie 188 biur IT oraz 450 realnych lub potencjalnych turystów.

Na pogłębione badania postawiła także Lillia Shevchenko, aktualnie absolwentka z dyplomem studiów licencjackich. Przygotowała pracę pod tytułem Oczekiwania i zachowania polskich wolonturystów (w świetle badań własnych), w której zidentyfikowała oczekiwania polskich wolonturystów, a następnie zbadała czynniki, decydujące o wyborze przez Polaków instytucji wysyłającej. Komisja doceniła autorkę za duże zaangażowanie w prowadzone badania empiryczne – cztery pogłębione wywiady z byłymi polskimi wolontariuszami oraz ankietę internetową.

Do grona absolwentów studiów licencjackich – po fantastycznej obronie – dołączyła także Edyta Sadzikowska, która postanowiła poświęcić swoją pracę omówieniu konkretnego studium przypadku. Dysertacja zatytułowana Zarys projektu restauracji tematycznej w miejscowości Puck to praca o silnych podstawach teoretycznych, ale także kluczowym, projektowym i praktycznym znaczeniu. Celem pracy było bowiem sporządzenie biznesplanu lokalu gastronomicznego w oparciu o przeprowadzoną analizę rynkową, informacje z dostępnej literatury fachowej i własne doświadczenia podróżnicze. Ten ostatni czynnik miał kluczowe znaczenie, ponieważ restauracja z założenia ma serwować dania kuchni meksykańskiej, a więc pochodzącej z kraju, w którym autorka prowadziła badania.

Jako uczelnia jesteśmy dumni widząc, jak nasi studenci – a potem absolwenci – rozwijają skrzydła. Praktyczny program WSTiE, wsparcie najlepszych ekspertów w branży oraz szansa na odbywanie zagranicznych staży i praktyk bez wątpienia pomagają w wydobywaniu niesamowitego potencjału, drzemiącego w młodych naukowcach. Przede wszystkim jednak kluczem do sukcesu jest ich zaangażowanie, ciężka praca, innowacyjność oraz gotowość do sięgania po edukacyjne i zawodowe cele. I tego serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Dowiedz się więcej o Studiach Turystycznych w WSTiE: https://wste.edu.pl/studia/turystyka