Informatyka

Polska Komisja Akredytacyjna z uznaniem o programie informatyki w WSTiE

Studia informatyczne w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii od lat doceniane są przez studentów, którzy widzą w nich szansę na zdobycie najwyższych kwalifikacji z obszaru IT. Praktyczny program, wybitną kadrę wykładowców, nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz indywidualne podejście do każdego studenta dostrzegają jednak także eksperckie jednostki, zajmujące się weryfikacją oferty uczelni wyższych. Polska Komisja Akredytacyjna, będąca najważniejszą z nich, dokonała oceny programowej kierunku, a jej finalny raport nie pozostawia wątpliwości – informatyka w WSTiE spełnia wszystkie standardy jakości.

Polska Komisja Akredytacyjna to gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach, w szczególności spełnianie standardów przyjętych dla szkolnictwa wyższego w oparciu o najlepsze globalne wzorce. Każdy wydział i kierunek analizowany jest pod kątem licznych kryteriów, dzięki czemu możliwe jest rzetelne i obiektywne zweryfikowanie oferty edukacyjnej. Z nieukrywana radością możemy poinformować, iż studia informatyczne w WSTiE uznane zostały za kompletne, nowoczesne, podążające za trendami, a uzyskane w ich toku kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentom (…) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a także ubieganie się o zatrudnienie w branży IT.

Komisja w swoim raporcie zauważyła, że koncepcja i cele kształcenia odpowiadają profilowi praktycznemu studiów oraz są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. Wysokie wyniki w nauce oraz szansę na budowę ambitnej ścieżki kariery bez wątpienia umożliwia studentom czerpanie z doświadczeń naszych wykładowców-praktyków. Ich doświadczenie i kompetencje – w połączeniu z wykorzystaniem różnorodnych metod przekazywania wiedzy – stymulują studentów do samodzielności i odgrywania aktywnej roli w procesie uczenia się. Umożliwiają przygotowanie do prowadzenia działalności zawodowej (…) oraz stosowanie właściwych  metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-telekomunikacyjnych – czytamy w raporcie.

Aspekt praktyczny oferty WSTiE został dostrzeżony przez Komisję wielokrotnie, także w kontekście oferowanych staży. W raporcie zauważono, iż współpraca liderami branży IT (Fideltronik, ESC SA oraz Core Logic) to nie tylko okazja do wprowadzenia studentów w życie zawodowe, ponieważ pozwala także na wykorzystanie specjalistycznej infrastruktury na terenie partnera. Jednym z przykładów współpracy w tym zakresie jest doposażenie w drobny sprzęt elektroniczny w sposób ciągły laboratoriów kierunku (które także zostały w raporcie wysoko ocenione). Jak dostrzeżono, równe szanse zdobywania wiedzy mają wszyscy studenci, niezależnie od predyspozycji czy okoliczności zewnętrznych. W raporcie stwierdzono, iż w okresie pandemii COVIS-19 wyjątkowo dobrze wykorzystano metody i techniki kształcenia na odległość, a także dostosowano proces uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością.

Dowiedz się więcej na temat studiów #Informatyka w WSTiE: http://wste.edu.pl/studia/informatyka