...

Praktycznie – i specjalistycznie – dla sektora BPO

Praktycznie – i specjalistycznie – dla sektora BPO

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) uważany jest za jeden z ważniejszych procesów współczesnego życia biznesowego. Dzięki zlecaniu pewnych działań i operacji poza firmę macierzystą, organizacja jest w stanie działać efektywniej, sprawniej i dostarczać lepszą jakość, w szybszym czasie. Oznacza to jednak, że kadry managerskie powinny posiadać określone kompetencje i praktyczne umiejętności, których należy się uczyć już w trakcie studiów. Od tego roku można to robić także w WSTiE.

W ramach projektu ,,Kompleksowy program wsparcia studentów uczelni kształcącej praktycznie dla sektora BPO”, realizowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii zdecydowała się uruchomić nowe przedmioty, kierowane do studentów III roku. Wszystkie zajęcia – zgodnie z misją i wizją uczelni – prowadzone są przez praktyków danej branży, by dostarczyć uczestnikom zajęć realną wiedzę, pozwalającą funkcjonować w przestrzeni biznesowej.

Przyszli informatycy mają okazję zapoznać się z programowaniem i obsługą druku 3D, a także tworzeniem witryn internetowych. Studenci turystyki otrzymali z kolei możliwość wzięcia udziału w zajęciach poświęconych prowadzeniu sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta, a także zarządzaniu relacjami z klientami z wykorzystaniem systemu CRM. Program każdego przedmiotu został zaplanowany w taki sposób, aby po jego zakończeniu młodzi praktycy byli gotowi do podjęcia pracy zawodowej w wybranym sektorze: IT, przemysł, energetyka, logistyka, B&R. W trakcie zajęć zdobywamy wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu, poznajemy istotę relacji zarówno z perspektywy przedsiębiorcy, jak i konsumenta, uczymy się szukać jego potencjalnych potrzeb, identyfikować je i odnajdywać dla nich odpowiednie rozwiązania – mówi Edyta Sadzikowska, uczestniczka zajęć, poświęconych CRM. Uczestnictwo w zajęciach jest dla mnie ciekawym doświadczeniem, ponieważ uczymy się zawodu na realnym systemie informatycznym, który stosowany jest w coraz większej liczbie firm – dodaje.

W wyniku zajęć – i realizacji projektu – studenci uzyskają umiejętności, pożądane przez pracodawców, co pomoże im w płynniejszym wejściu na rynek pracy. Co istotne, zrealizowane działania będą miały efekty wykraczające poza ramy czasowe i osobowe projektu. Ze zmodyfikowanego programu kształcenia będą korzystać również nowe roczniki studentów, a pozyskane doświadczenie eksperckie pozwoli w jeszcze większym stopniu dostosowywać ofertę WSTiE do realnych wymogów współczesnego biznesu.

Dodatkowe informacje na temat projektu: https://wste.edu.pl/aktualnosci/kompleksowy-program-wsparcia-studentow-uczelni-ksztalcacej-praktycznie-dla-sektora-bpo/