PRAKTYCZNIE NAJLEPSI JUŻ PO RAZ KOLEJNY!

Program – który uczy zawodu, wykładowcy – którzy są ekspertami w swoim fachu, liczne staże, praktyki i szkolenia – które pozwalają zweryfikować umiejętności w praktyce i sprawnie poruszać się na rynku pracy. To właśnie za te działania Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została po raz kolejny doceniona przez „Wiadomości Turystyczne” i raz jeszcze znalazła się na najwyższym stopniu podium najlepszych uczelni branżowych w Polsce.

Ranking opracowywany jest co roku, aby możliwie precyzyjnie określić potencjał krajowych uczelni, kształcących w zakresie turystyki. Pod uwagę wzięto liczne kryteria, które następnie poddawane były szczegółowej analizie. Kapituła brała pod uwagę nie tylko ofertę kształcenia, ale także możliwości rozwijania na poszczególnych uczelniach kariery naukowej. W końcu od jakości wykładowców zależą w dużej mierze standardy nauczania. Po raz pierwszy zeszyty naukowe, wydawane przez część szkół wyższych, były oceniane według oficjalnej punktacji przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i właśnie ten fakt zaważył na ostatecznych wynikach Rankingu – poinformował przedstawiciel kapituły w komunikacie końcowym.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została zwycięzcą w kategorii szkół wyższych z kierunkami turystycznymi o charakterze praktycznym. Oznacza to, iż to właśnie ona najlepiej przygotowuje swoich studentów do podjęcia pracy w branży, dostarczając nie tylko solidnej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zestawu umiejętności, narzędzi i technik działania. Wyróżnienie to jest tym bardziej ważne, iż przyznane zostało w bardzo trudnym momencie światowej pandemii koronawirusa, co drastycznie zmieniło sposób funkcjonowania branży turystycznej – oraz uczelni wyższych.

Doceniono fakt, iż WSTiE bardzo szybko dostosowała się do nowej sytuacji, sprawnie przeszła na tryb kształcenia zdalnego, umożliwiając studentom płynną kontynuację wszelkich programów, także tych warsztatowych. Dodatkowo, dostrzeżono fakt, iż uczelnia dostosowała programy zajęć do nowych wyzwań rynku, oferując nowe, praktyczne szkolenia, które pozwolą absolwentom na szybkie podjęcie zatrudnienia w dobie post-Covid19.