„Welcome at WSTiE” – projekt zakończony, pierwsze efekty już widoczne

Dwa lata pracy, zaangażowanie dziesiątek osób, napięty grafik i ambitne zadania. Tak w skrócie można podsumować realizację innowacyjnego projektu „Welcome at WSTiE”. I choć bieżąca praca oficjalnie dobiegła końca, o samej inicjatywie jeszcze wielokrotnie będzie głośno. Dlaczego? Ponieważ efekty działań są właśnie wdrażane, a pierwsze pozytywne efekty już można dostrzec w życiu uczelni.

Witajcie innowacje!

Projekt „Welcome at WSTiE”, jak sama nazwa wskazuje, miał na celu umiędzynarodowienie działalności uczelni i lepsze przygotowanie warunków do przyjmowania zagranicznych studentów oraz kadry naukowej. Aby osiągnąć ten cel, swoim doświadczeniem dzielili się członkowie bardzo zróżnicowanego teamu projektowego. Projekt obejmował swoimi działaniami wszystkich interesariuszy WSTIE, zarówno studentów i kadrę zagraniczną, jak i kadrę administracyjną oraz naukowo-dydaktyczną WSTiE. Miał charakter kompleksowy i realnie wpływa na jakość oferowanych usług oraz obsługę studenta zagranicznego od momentu rekrutacji przez cały okres studiowania– tłumaczy kierownik projektu, dr Marek Nocoń. Cele te doskonale wpisują się w misję WSTiE, która – przypomnijmy –  kładzie duży nacisk na budowanie miejsca przyjaznego osobom z zagranicy oraz włączania ich w środowisko i społeczność akademicką.

Pakiet powitalny

Czego może potrzebować obcokrajowiec, przekraczający próg WSTiE? Przede wszystkim wsparcia, informacji i przewodnictwa, dlatego w ramach projektu opracowano szereg stosownych narzędzi. Do dyspozycji przyjezdnych jest animowany filmik powitalny w trzech językach, kurs języka polskiego dla studentów zagranicznych, a także szereg rozwiązań, pomagających w aklimatyzacji. Uczelni zależy na tym, aby zagraniczni studenci nie tylko mogli z powodzeniem komunikować się z polskimi kolegami, ale także aby mogli w pełni zintegrować się z nowym otoczeniem. Pomocna w tym procesie może okazać się opracowana, bogata oferta spotkań i warsztatów, które ułatwią tworzenie międzynarodowej społeczności akademickiej.

K – jak kompetencje

To jednak nie wszystko. Wiele z opracowanych rozwiązań ma także na celu lepsze przygotowanie kadry. Pracownicy administracyjni i naukowo-dydaktyczni wzięli udział w cyklu szkoleń, podnoszących kompetencje. To bardzo istotne, ponieważ często zmuszeni są pokonywać bariery międzykulturowe i tak przekazywać wiedzę, aby była ona zrozumiała dla członków wielu, często bardzo odmiennych kultur. Duży nacisk położono także na rozwój kompetencji językowych, dlatego w ramach projektu opracowano poradnik językowy do komunikacji kadry administracyjnej z kandydatem na studia i studentem zagranicznym w jego ojczystym języku.

Uznanie zagranicznych partnerów

Działania, podjęte przez WSTiE w ramach projektu, spotkały się z dużym wsparciem środowiska międzynarodowego. Efekty prac, wnioski, plan wdrożeń oraz pierwsze rezultaty zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która wieńczyła etap prac. Wydarzenie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, odbyło się online za pośrednictwem nowoczesnych technologii, którymi dysponuje WSTiE. Zaproszeni goście nie kryli swojego uznania dla innowacyjności i praktycznej wartości prowadzonych działań, zapowiadając, iż chętnie odwiedzą suską uczelnię, gdy tylko to będzie możliwe.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Więcej informacji na temat efektów prac zespołu oraz przykłady wdrożeń można znaleźć na stronie: https://wste.edu.pl/projekty-wstie-wspolfinansowane-przez-ue/1092/