WSTIE CZŁONKIEM EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY!

Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, które stawia przed branżą turystyczną rzeczywistość sprawiają, iż na rynku musi pojawić się ekspercka kadra, potrafiąca odpowiednio je zaadresować. Aby zapewnić taką możliwość studentom – i tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii dołączyła do prestiżowego stowarzyszenia European Association for Security.

EAS jest międzynarodowym stowarzyszeniem nauk o bezpieczeństwie, które zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów, a także instytucje akademickie i organizacje społeczne z wielu krajów na całym świecie. Celem jej działania jest łączenie potencjału wiedzy teoretycznej i praktycznej, a dzięki temu wypracowywanie mechanizmów, które pozwalają rozwijać aspekt bezpieczeństwa w wielu branżach – także turystycznej.

Wykorzystując korzyści, płynące z tej współpracy, WSTiE planuje uruchomienie innowacyjnych studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w turystyce” oraz adekwatnych specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ich celem będzie przekazanie studentom wiedzy i wypracowanie praktycznych umiejętności oceny zagrożeń dla turystów, dla organizacji i organizatorów turystyki, a także dla przestrzeni geograficznej.

Opracowanie innowacyjnego programu, popartego zapleczem eksperckim, będzie kolejnym krokiem, który WSTiE podejmuje, by przygotować studentów do rozwoju kariery w nowej rzeczywistości post-COVID19. Obecnie uczelnia prowadzi zaawansowane szkolenia online z zakresu zarządzania w branży hotelarskiej w okresie po pandemii, które adresowane są do kadry każdego szczebla: od managerów, po pracowników recepcji.

Wszystkie nasze działania są odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie, związane z ekspertami branżowymi, którzy będę w stanie sprawnie reagować na sytuacje związane z kryzysami o różnym zasięgu – tłumaczy Lucyna Jurzak, kierownik studiów podyplomowych WSTiE. W chwili obecnej chodzi o odniesienie się bezpośrednio do kwestii związanych z pandemią COVID-19, jednak bezpieczeństwo w turystyce to temat o wiele szerszy. I postaramy się, aby nasi słuchacze i studenci poznali ten temat od podszewki.