...

Wydział Informatyki pozytywnie oceniony przez ekspertów PKA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w WSTiE w Suchej Beskidzkiej umożliwia studentom kierunku informatyka osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018r., w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U. z 2018 r poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018r., ze zm., zostały spełnione, co zgodnie z ust. 3 pkt 1 załącznika nr 3 do Statutu PKA uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.

Skip to content