wersja polska wstie     

BADANIA CZASOWO PRZESTRZENNEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W REJONIE KASPROWEGO WIERCHU

badaniaWyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące monitoringu zjawisk turystycznych w różnych regionach Polski. Współpracuje z innymi uczelniami i instytucjami, a także Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Międzynarodowa konferencja naukowa o tematyce ekologicznej była doskonałą okazją do wręczenia WSTiE rekomendacji Zarządu Polskich Kolei Liniowych za przeprowadzone badania czasowo przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu. Realizacja badań w trakcie wzmożonego ruchu turystycznego, związanego w znacznym stopniu ze Światowymi Dniami Młodzieży organizowanymi w Krakowie, wymagała dochowania szczególnej troski w sposobie prowadzenia monitoringu i kontaktach z grupami turystycznymi. Prezes Zarządu PKL wyraził uznanie dla profesjonalizmu i rzetelności zespołu badawczo-analitycznego kierowanego przez prof. Marka Łabaja. Podziękowania, które potwierdzają wysokie kompetencje kadry WSTiE zaangażowanej w ten projekt, odebrał Rektor  WSTiE prof. zw. dr hab. Janusz Sondel.

Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie około 3 mln turystów, a sama kolejka na Kasprowy Wierch wywozi prawie pół miliona turystów w ciągu roku. Rejon tego popularnego szczytu jest jednym z głównych punktów koncentracji ruchu turystycznego w Tatrach Polskich. Informacje na temat wielkości, struktury i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego są priorytetowe dla TPN, gdyż wiedza na temat wielkości ruchu turystycznego przynosi wiele korzyści z punktu widzenia zarządzania obszarami chronionymi. Pozwala ona na zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów na linii człowiek – środowisko, jak i pomiędzy różnymi grupami odwiedzających, a ponadto umożliwia wskazanie zagrożeń dla turysty, w związku z przebywaniem w terenie wysokogórskim. Równie istotną korzyścią płynącą z monitoringu ruchu turystycznego jest identyfikacja obszarów o największym natężeniu ruchu turystycznego oraz prognozowanie potencjalnego rozmieszczenia turystów, w tym przypadku z rejonu Kasprowego Wierchu. Wiedza uzyskana dzięki badaniom monitoringowym pozwala również na właściwe planowanie zadań związanych z przydziałem pracy dla IMG 6018pracowników, a także na kontrole przestrzegania regulaminu T P N przez turystów. Są to tylko niektóre z licznych korzyści płynących z monitoringu turystycznego, za który odpowiadał w tym roku zespół badawczo-analityczny kierowany przez prof. Marka Łabaja. Rekomendacje Zarządu Polskich Kolei Liniowych za przeprowadzone badania czasowo przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu to kolejne potwierdzenie profesjonalizmu kadry Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, która angażuje się w liczne projekty badawcze w kraju i za granicą.