wersja polska wstie     

POLAK, WĘGIER DWA BRATANKI

DSC 0273Przyjaźń polsko-węgierska trwa już ponad 1000 lat. Wiele wydarzeń historycznych oraz zwykłe ludzkie kontakty przez całe wieki ubarwiały wzajemne relacje, tworząc nierozerwalną więź między dwoma narodami. Wspólne losy, wspólni bohaterowie, położenie geograficzne - wszystko to sprawiło, że zrodziła się i utrwaliła autentyczna sympatia i szczególne porozumienie. Jej owocem jest współpraca na wielu płaszczyznach: politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej, którą od lat inicjuje i buduje nasza uczelnia. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii była w dniu 27.02.2017 r. gospodarzem spotkania z autorem książki „Polak, Węgier dwa bratanki” Istvanem Bali, które zostało połączone z promocją publikacji. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów, różnych instytucji, urzędów i środowisk z kraju i z zagranicy. Wśród nich znaleźli się m.in.: Senator RP Andrzej Pająk, Starosta Suski Józef Bałos, Sekretarz Miasta Sucha Beskidzka Tadeusz Woźniak, Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, Wójt Gminy Porąbka Czesław Bółka, Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Artur Krużniak, Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej Henryk Dankowski, Kanclerz WSTiE Maria Grzechynka, studenci, a także rodzina i przyjaciele autora. 

Spotkanie było doskonałą okazją, by podsumować 25-letnią historię międzynarodowej współpracy pomiędzy Węgrami a Polską, na której czele stanął Istvan Bali. W ramach tej współpracy pomiędzy kilkunastoma gminami z terenu Małopolski oraz Górnego Śląska miały miejsce wymiany samorządowe – wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i węgierskimi gminami, pomiędzy szkołami na różnym poziomie oraz uczelniami wyższymi, w tym Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii. Budowana przez wiele lat kooperacja stała się podstawą do stworzenia platformy wymiany doświadczeń i wiedzy na różnym poziomie i co ważne – budowania nowych międzynarodowych relacji biznesowych.

Kanclerz WSTiE Maria Grzechynka, która otworzyła spotkanie, podkreśliła szczególną rolę Istvana Bali w powstaniu wielu międzynarodowych partnerstw oraz ogrom pracy, którą włożył w to, by pomóc w budowaniu porozumienia pomiędzy Polakami a Węgrami. Przyczynił się też do ulokowania siedziby organizacji APURE w Polsce, która nieprzerwanie od wielu lat jest bardzo ważnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej w obszarze Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aktywna działalność Istvana Bali na arenie międzynarodowej idzie w parze z umiłowaniem swojej ojczyzny – Kanclerz podkreśliła jego postawę wielkiego patrioty, która może być wzorem dla młodych pokoleń.

Senator RP Andrzej Pająk wspominał czasy, gdy poznał Istvana Bali i uczestniczył w zawiązywaniu partnerstw na rzecz powiatu. Warto przypomnieć, że to głównie zasługą autora publikacji jest nawiązanie kontaktów z powiatem suskim. Ich zwieńczeniem było podpisanie w 2003 r. umowy o współpracy z województwem Jász-Nagykun-Szolnok. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy kontakty partnerskie nawiązały również: Sucha-Beskidzka z Jászberény, Zawoja z Cserkeszőlő i Öcsöd, Stryszawa z Kunszentmárton oraz Maków Podhalański z Mezőtúr. Głos zabrał także starosta suski Józef Bałos, który wspominał początki współpracy swojego powiatu z Węgrami z czasów, gdy piastował funkcję wicestarosty. Z kolei wójt Jordanowa Tadeusz Woźniak przypomniał, że Polacy czerpali z doświadczeń Węgrów w pielęgnowaniu i krzewieniu swojej kultury – pięknych tradycji i obyczajów. Doniosłość wydarzenia, jakim jest wydanie książki, podkreślił także wójt Porąbki Czesław Bółka, przypominając wspólne kreowanie nowych zagranicznych kontaktów oraz tworzenie historii międzynarodowych relacji swojego samorządu.

Książka „Polak, Węgier dwa bratanki” jest niezwykle ciekawą publikacją dokumentującą ostatnie ćwierćwiecze kontaktów partnerskich i jednocześnie cennym wkładem autora w umacnianie polsko-węgierskiej przyjaźni. To także rodzaj kroniki naszego regionu, w której zostały utrwalone wydarzenia i ludzie związani z budowaniem tej przyjaźni na przestrzeni ostatnich 25 lat.

GRATULUJEMY AUTOROWI!