wersja polska wstie     

SAMORZĄDY STUDENCKIE Z CAŁEJ POLSKI NA FORUM Z JAROSŁAWEM GOWINEM W TARNOWIE

2Łącznie zaproszono 34 samorządy – było to akademickie wydarzenie roku. W dniach 9-12 marca 2017 roku w Tarnowie odbyło się XXIX Forum Samorządów. Forum miało charakter ogólnopolski, a gośćmi specjalnymi czterodniowej imprezy byli Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Grzegorz Kądzielawski – szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W Forum wzięli również udział przedstawiciele Parlamentu Studentów RP, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Forum Uczelni Niepublicznych, Komisji Uczelni Mundurowych oraz Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Jednym z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie spotkania była kwestia zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii reprezentowali Karol Piłatkowski i Piotr Feliksiak. Jak podkreśla kanclerz WSTiE Maria Grzechynka, udział w Forum był szczególnie ważny, gdyż opracowywana właśnie nowa ustawa wprowadzi wiele zmian, które dotyczyć będą również naszej uczelni.

Uczestnicy wzięli udział w panelu eksperckim, który poświęcony był przyszłości szkolnictwa wyższego w kontekście zapowiadanych reform oraz wyzwaniom wynikającym ze społecznej odpowiedzialności nauki. Partnerem merytorycznym dyskusji była Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych. Podczas 4-dniowego spotkania miały także miejsce obrady Komisji PWSZ w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Grzegorz Kądzielawski przekonywał, że najbardziej wartościowi, aktywni i przedsiębiorczy młodzi ludzie wcale nie muszą wyjeżdżać do wielkich ośrodków akademickich, aby pobierać naukę i realizować swoje zawodowe ambicje. – Mogą pozostać w miejscowościach rodzinnych i ubogacać swoje najbliższe otoczenie. Skutki drenażu mózgów, czyli odpływu kapitału ludzkiego, a co za tym idzie – intelektualnego, dotykają przede wszystkim Polski lokalnej. Dodał, że uczelnie działające poza dużymi ośrodkami akademickimi osłabiają ten trend, dając warunki do rozwoju młodym ludziom w miejscu ich urodzenia.

Jarosław Gowin powiedział, że domeną uczelni zawodowych powinna być współpraca z lokalnym otoczeniem gospodarczym i samorządem. To przecież te uczelnie z bliska najlepiej widzą potrzeby biznesu, pracodawców i regionu, więc powinny kształcić na potrzeby gospodarki. Są w stanie dostosowywać program nauczania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Ich rolą jest utrzymywanie relacji z przedsiębiorcami i tworzenie rzetelnie wykwalifikowanych kadr.

Na zakończenie Forum przedstawiciele ponad 30 uczelni wybrali osoby, które będą reprezentować ich interesy na arenie ogólnopolskiej. Przygotują one stanowisko, które przekażą ustawodawcy. 

3 horz