wersja polska wstie     

„SPOŁECZNY PORTRET MŁODEGO CZŁOWIEKA NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY” – WYMIANA ERASMUS+ W KŁAJPEDZIE NA LITWIE

Klajpeda1647Studenci WSTiE chętnie wyjeżdżają za granicę, uczą się języków obcych, zdobywają nowe doświadczenia, są doskonałymi ambasadorami nie tylko naszej uczelni, ale całego kraju. Z dumą promują Polskę, polskie tradycje oraz wielowiekową kulturę. Udział w wymianach młodzieży zapewnia im program Erasmus+, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, propaguje mobilność, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Podczas spotkania na Litwie o sytuacji młodych na rynku pracy dyskutowali studenci reprezentujący dwa kontynenty – Europę i Azję. Litwini gościli w Kłajpedzie swoich kolegów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Łotwy oraz z Indii.
    
Po raz kolejny studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii  mieli okazję zdobyć ciekawe doświadczenie, uczestnicząc w wymianie „Społeczny portret młodego człowieka na międzynarodowym rynku pracy”. W ramach programu Erasmus+ studenci II roku Turystyki i rekreacji w dniach od 9 do 16 października 2016 pogłębiali swoją wiedzę o europejskim i azjatyckim rynku pracy. Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Uniwersytet Nauk Stosowanych, trzeci największy uniwersytet na Litwie, cieszący się doskonałą reputacją, a  działający w jednym z najważniejszych portowych miast – w Kłajpedzie. Tym, co łączy go z WSTiE, jest ukierunkowanie na praktyczne umiejętności zdobywane przez studentów w czasie trwania studiów.

W czasie tygodniowej wymiany studenci WSTiE reprezentujący Ukrainę, Białoruś i Polskę współpracowali ze studentami z Litwy, Łotwy oraz ze studentami z Indii, którzy przyjechali do Europy po wykształcenie. Najważniejszym elementem programu był blok zajęć tematycznych związanych z różnicami na rynkach pracy, procesem szukania zatrudnienia, wymaganiami stawianymi przed młodymi pracownikami, kulturą pracy oraz dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o wymarzone stanowisko, tj. CV oraz list motywacyjny. Studenci mogli również posłuchać wykładu o różnicach kutrowych i ich znaczeniu dla uczestników rynku pracy oraz konieczności uczenia się przez całe życie. Wspólne rozwiązywanie zadań, warsztaty i ćwiczenia były znakomita okazją do lepszego poznania się i integracji.
 
Klajpeda162
Ważnymi wydarzeniami w programie wymiany były również wieczory dziedzictwa narodowego. W czasie tych spotkań każda z grup przygotowywała prezentację o swoim kraju, pokaz i naukę tańców regionalnych, pokaz filmów dotyczących historii czy dziedzictwa kulturowego, wspólne śpiewanie oraz degustację lokalnych produktów. Studenci mieli okazję nauczyć się indyjskich tańców, spróbować hinduskich przysmaków, zobaczyć regionalne polskie i ukraińskie stroje, nauczyć się kroków poloneza, posmakować łotewskich słodyczy oraz zaśpiewać litewską piosenkę. Te różnorodne doświadczenia pokazują, że wymiana miała prawdziwie międzynarodowy charakter.
 

Oprócz nauki i poznawania kultury innych krajów strona goszcząca przygotowała atrakcje dodatkowe. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu specjalisty ds. marketingu Mantasa Stončiusa z największego portu na Litwie zlokalizowanego właśnie w Kłajpedzie, który mówił o możliwościach pracy dla młodych ludzi. Odbyło się również spotkanie z tamtejszym politykiem Simonasem Gentvilasem, który przekonywał o konieczności studiowania poza granicami własnego kraju, podróżowania i nauki języków obcych. Studenci mieli okazję poznać topografię miasta, uczestnicząc w grze na orientację oraz odwiedzili największą atrakcję – delfinarium, gdzie uczestniczyli w efektownym pokazie umiejętności tresowanych delfinów i fok.

Klajpeda1632Wypełniony po brzegi program wymiany sprawił, że studenci nie mieli czasu na nudę. Do końca nie zwalniali tempa i chętnie podejmowali kolejne zadania. Dzięki tygodniowi spędzonemu na Litwie mogli nie tylko zwiedzić nowe miejsce i zdobyć praktyczną wiedzę, ale również zawrzeć przyjaźnie, które bez wątpienia przetrwają mimo dzielących ich odległości. Przez ten czas zrozumieli, że żyjemy w Europie bez granic, a jedyną ograniczającą ich rzeczą jest brak chęci do działania i stawiania sobie nowych celów. Po tak wspaniałej wymianie studenci z WSTiE wrócili do Polski, zmotywowani i gotowi na kolejne wyzwania w nowo rozpoczętym roku akademickim.