wersja polska wstie     

W WSTIE Z CYBERPRZESTRZENIĄ NA TY
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I E- BIZNES

Jeśli dane nie przeobrażą się w informacje, które staną się podstawą wiedzy, a ta – źródłem mądrości traci się więcej niż zyskuje.

Philip Kotler 

Guru marketingu - Jack Trout - mówi jasno: wyróżnij się, albo zgiń. Wydaje się jednak, że obok sztandarowego wyróżnij się albo zgiń funkcjonuje dziś równolegle inne hasło przewodnie: dostosuj się albo zgiń. Do swojego odbiorcy, do narzędzi jakich używa, bądź tam gdzie on, bądź taki jak on. 

Cyberprzestrzeń- komunikacja i biznes

Z Internetu korzysta dziś 3 mld ludzi, przeciętny internauta spędza w sieci 38 godz. miesięcznie, oglądając 1600 stron poświęcając każdej średnio 50 sek. Codziennie przybywa półtora miliona stron, jednak 6 z 10 najbardziej uczęszczanych stron w Internecie istnieje krócej niż 4 lata. W związku z tym zmienił się sposób komunikacji – z monologu w dialog. Do głosu doszli konsumenci, którzy zaledwie kilkoma kliknięciami myszy mogą wyrazić publicznie swoją opinię na temat produktu. Amerykańskie badania potwierdzają, iż czas dotarcia do 50 mln użytkowników w przypadku radia wynosi 38 lat, TV 13, Internetu 4, iPod 3 zaś Facebook dotarł do 100 mln odbiorców w niespełna 9 miesięcy. Świat mediów społecznościowych stale się rozrasta. Sieć i jej ewolucja w ciągu ostatnich lat zmieniła obszary aktywności biznesowej i marketingowej. Internet wpływa na życie wielu z nas, sposób myślenia, komunikacji oraz podejścia do klienta. Nadał inne znaczenie potrzebie komunikacji, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu na rynku. 

Recepta na sukces- studia które są gwarancją pracy

Specjalność e- biznes i media społecznościowe przygotowuje słuchaczy do tworzenia nowoczesnych form biznesu z zastosowaniem efektywnej promocji i nowatorskich metod budowania relacji z klientem. Program kształcenia jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i łączy najnowszą wiedzę z praktyką biznesową. Zajęcia prowadzą specjaliści-praktycy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, reklamy i nowych mediów. Wśród wykładowców są ludzie sukcesu z różnych dziedzin gospodarczych i autorytety w swoich specjalnościach. Wiodącym nurtem studiów jest gospodarcze zastosowanie Internetu. Analiza sposobu prowadzenia działalności z wykorzystaniem serwisów internetowych oraz technologii komputerowych i sieciowych (ICT) pozwala na zdefiniowanie najważniejszych sposobów osiągania zysków, czyli określenie modeli biznesowych, w jakich funkcjonują firmy. Menager odpowiedzialny za komunikację z otoczeniem powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że „Dzisiejszy konsument jest bardziej dojrzały, mądrzejszy i bardziej cyniczny. Podejmuje decyzje szybciej, aniżeli 2-3 lata temu”. Aby więc wygrać na konkurencyjnym sieciowym rynku należy mieć zarówno wiedzę teoretyczną i praktyczną- a tę właśnie zdobyć można na specjalności proponowanej przez WSTiE.