wersja polska wstie     

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W WSTiE

To był rok wielu sukcesów! Dziś rozstajemy się, mając pełną świadomość, że do kilku tysięcy absolwentów WSTiE, dołącza kolejna grupa naszych studentów – powiedział rektor WSTiE prof. Janusz Sondel podczas uroczystości, która odbyła się w zamku suskim 17 czerwca br. Rozdanie dyplomów oraz zakończenie kolejnego roku akademickiego zgromadziło w murach uczelni studentów, nauczycieli i pracowników. Przybyli także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, m.in.: Piotr Grześków – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, starosta Rady Powiatu Suskiego Józef Bałos, a w imieniu burmistrza – sekretarz Gminy Tadeusz Woźniak.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii po raz trzeci z rzędu zdobyła I miejsce w prestiżowym rankingu polskich uczelni kształcących na kierunkach turystycznych. W tym roku stworzono nową kategorię, która łączy dwa wymiary kształcenia: profil akademicki i praktyczny. To prestiżowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla jakości kształcenia w naszej uczelni, która posiada liczne osiągnięcia i szczyci się znakomita kadrą – podkreślił w swoim przemówieniu Rektor. Zwracając się do absolwentów dodał: – Przekazaliśmy Państwu nie tylko wiedzę fachową, ale i praktyczną, którą możecie wprowadzić w życie. Uczyliśmy odpowiedzialnego i efektywnego postępowania, które pozwoli sprostać wyzwaniom współczesności i zapewni pracę po studiach.

Kanclerz Maria Grzechynka pogratulowała wszystkim studentom, ale przede wszystkim tym, którzy otrzymali dyplomy – ukończyli studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Podziękowała młodzieży za aktywność, zaangażowanie, dawanie siebie innym, zbudowanie nowej jakości pracy charytatywnej i pracę zespołową, przynoszącą najwięcej radości.
Kanclerz zachęciła też absolwentów do dalszego kształcenia, zdobywania doświadczenia oraz do pracy nad rozwojem ścieżki zawodowej. Wskazała na staże, kursy i szkolenia finansowane przez UE, kierunki sponsorowane, atrakcyjne studia na Wydziale Informatyki, ale też pionierskie studia podyplomowe Menedżer hotelu realizowane przez WSTiE w Krakowie.

O tym, jak ważne jest podnoszenie swoich kwalifikacji, mówił też dr Krzysztof Borkowski, pełnomocnik rektora ds. nadzoru Wydziału Turystyki i Rekreacji. Wskazał na stale rosnącą jakość kształcenia oraz nowe propozycje edukacyjne tworzone w oparciu o aktualne trendy w branży. Dodał, że chociaż rozpoczynają się zasłużone wakacje, rozpoczyna się też rekrutacja na studia 2016. Starosta Józef Bałos podkreślił, że WSTiE zbudowała dobrą markę wśród szkół wyższych Małopolski i bardzo dobrze przygotowuje do pracy w wybranym zawodzie. Podziękował studentom za podejmowanie wspólnych inicjatyw z Radą Powiatu oraz życzył wielu sukcesów. O wieloletniej współpracy uczelni z miastem przypomniał też sekretarz Gminy Tadeusz Woźniak, który w imieniu burmistrza i Rady Miasta życzył nowym absolwentom, aby z determinacją realizowali swoje marzenia i zamierzone cele.

Odbierając dyplomy, etap młodzieńczej beztroski możemy uznać za zakończony. Przed nami dorosłe, samodzielne życie. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń i wyruszamy w dalszą drogę. Opuszczamy mury uczelni, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. W naszych sercach na zawsze pozostaną wspomnienia o WSTiE oraz wspaniałej atmosferze tego miejsca, a w szczególności o ludziach, których mieliśmy zaszczyt tutaj poznać – powiedziała Inez Lichończak, która przemawiała w imieniu absolwentów studiów licencjackich. – W imieniu moich koleżanek i kolegów chciałabym wyrazić słowa uznania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Wielkie podziękowania kieruję w stronę władz uczelni i nauczycieli, którzy towarzyszyli nam przez te lata oraz pracowników Akademickiego Biura Karier. Jak podkreśliła, starała się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje uczelnia – pogłębiać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności, uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach i stażach, włączać się w działania wolontariatu.

Mateusz Szklarczyk, absolwent studiów magisterskich, przyznał, że kiedy po raz pierwszy przekraczał próg WSTiE, nie wiedział, co go czeka. Nie spodziewał się, że tyle osiągnie i tyle przeżyje. Przeszedł długą drogę, a uczelnia zadbała nie tylko o jego wiedzę, ale też rozrywkę i otworzyła mu okno na świat. Wspólne wyjazdy za granicę, wymiany międzynarodowe, obozy terenowe były nie tylko kształcące, lecz również integrowały studentów. Podkreślił znaczenie praktyk zawodowych, ułatwiających znalezienie pracy po studiach, na które można wyjechać do takich krajów jak: USA, Hiszpania, Malta, Irlandia, Niemcy, Francja, Tunezja, Turcja, Egipt, Włochy, Grecja. Wymienił najważniejsze korzyści z takich wyjazdów – sam odbył praktyki w Niemczech, na Malcie i Majorce – znakomite warunki pracy, rozwijanie umiejętności językowych, współpraca z doświadczonym zespołem, atrakcyjne kieszonkowe, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.
Mateusz Szklarczyk podziękował wszystkim, którzy wspierali go przez lata studiów, a zwracając się do absolwentów, powiedział: – Wierzę, że wszystkie dobre przeżycia i wspomnienia pozostaną w waszych sercach, a do minionych dni będziecie jeszcze nie raz wracać jak do zamkniętych dawno drzwi, do ksiąg, które się często otwiera. Niech umiejętności, które zdobyliście w WSTiE, pozwolą Wam zrealizować plany, spełnić marzenia, uczynić życie piękniejszym i ciekawszym. Niech zawarte tu przyjaźnie przetrwają próbę czasu. Niech omijają Was troski, smutki i zwątpienia, a nie opuszcza radość, optymizm i nadzieja.

W imieniu Samorządu Studenckiego przemawiał Piotr Feliksiak, który przypomniał najważniejsze akcje organizowane w minionym roku m.in.: Kickonalia 2016 i współpracę z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, wolontariat, akcję honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”, aktywność sportową i pozanaukową. Podziękował za współpracę władzom i pracownikom WSTiE, a koleżankom i kolegom życzył samych sukcesów: – Żeby życie potoczyło się dokładnie tak, jak sobie zaplanujecie. I pamiętajcie, że „wszystko wciąż przed nami niż za nami. Wszystko jeszcze zdarzyć może się…” A teraz pora na wakacyjną przerwę – czy to na praktykach, czy organizowaną według własnego pomysłu. Odpoczywajcie, nabierajcie sił i ładujcie akumulatory. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, niech stanie się najpiękniejszym letnim wspomnieniem.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i rozdanie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, a także nagród dla studentów zaangażowanych w działalność na rzecz uczelni. Dyplomy za ukończenie z wyróżnieniem studiów magisterskich otrzymali: Anna Mazgaj – praca „Wybrane obiekty sztuki do końca epoki Jagiellonów w Polsce jako inspiracja do projektu tematycznego szlaku turystycznego”; Marek Borzestowski – praca „Szlakiem Galicyjskiego Gaudiego Teodora Talowskiego”, promotor dr Paweł Skawiński; Marek Rafał „Analiza wybranych europejskich destynacji turystycznych pod względem autokarowej obsługi ruchu turystycznego a propozycja implementacji analizowanego programu w Krakowie” – promotor dr Krzysztof Borkowski.