wersja polska wstie     

FINAŁ KONKURSU Z ZAKRESU TURYSTYKI I INFORMATYKI

I etap konkursu wiedzy turystycznej i informatycznej, który odbył się w szkołach macierzystych uczestników, za nami. Komisje wyłoniły finalistów.
Gratulujemy i czekamy na wszystkich wraz z opiekunami dnia 10 marca br. w siedzibie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1.

Przypominamy, że II etap rozpocznie się o godz. 10.00, ale wcześniej – o godz. 9.00 – zostanie uruchomiona rejestracja.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU XII FINAŁU KONKURSU O INDEKS

10.03.2017,

piątek,

Konkursu

pt. „Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym”

w ramach projektu UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ

Konkursu

pt. ,,Idea społeczeństwa informacyjnego”

w ramach projektu INFORMATYKA  OTWIERA  DRZWI  JUTRA

10:00:00

powitanie uczestników; wypełnienie list obecności

SALA Z1

10:20

10.20 – 11.10

TEST/CZĘŚĆ OPISOWA

50 min.

Sala Z1

10.20 – 10.40

TEST Z INFORMATYKI

20 min.

Sala Z3

Przerwa

11.10 – 11.20

Klub u Stańczyka

10.40 – 10.50

Klub u Stańczyka

11.20 – 11.35

ZADANIE PRAKTYCZNE

Czas 15 min.

Sala Z1

10.50 – 11.40

ZADANIE PRAKTYCZNE

                           50 min.

Sala Z 3

11.40 – 13.00 Sprawdzanie prac uczestników
11.40 -12.10 Przerwa dla uczestników, Klub u Stańczyka
12.10 – 13.00 Prezentacja Samorządu Studenckiego, Sala Z1
13.00 ogłoszenie wyników konkursu; rozdanie nagród
REGULAMIN KONKURSU 

Główną nagrodą w każdym z konkursów są:

  • bezpłatne 3 lata lub 3,5 roku (Informatyka) studiów na wybranym kierunku
  • II miejsce bezpłatne 2 lata studiów na wybranym kierunku
  • III miejsce bezpłatny rok studiów na wybranym kierunku 

w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Dodatkowo cenne nagrody rzeczowe za zajęcie dalszych miejsc.F

Zalecany wykaz podręczników do konkursu "Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym":

Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2005
W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Kraków 2007
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998

Z powyższych pozycji literaturowych obowiązują rozdziały dotyczące tylko województwa małopolskiego.

A Panasiuk, D. Szostak, Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008.

Obowiązujące obecnie akty prawne obejmujące hotelarstwo:

Ustawa o usługach turystycznych, Rozporządzenia Kategoryzacyjne

Atlas Turystyczny Małopolski. Kraków 2005 wyd. II (to wydawnictwo dostępne jest w Internecie w całości)

Atlas geograficzny Małopolski

Zalecany wykaz podręczników do konkursu "Idea społeczeństwa informacyjnego"

Ewa Gurbiel i in.: Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 1 i 2. WSiP.
Grażyna Koba: Informatyka dla liceum ogólnokształcącego. Część 1 i 2. Wydawnictwo MiGra.

Przykładowe testy "Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym" – I etap
Przykładowe testy "Idea społeczeństwa informacyjnego" – I etap