SKORZYSTAJ Z BOGATEJ OFERTY ZNIŻEK – STUDIUJ TANIEJ!

Podejmując studia w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, możesz uczyć się za darmo lub skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji.
Sprawdź naszą ofertę!

OFERTA DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

PROGRAMY PROMOCYJNE:

1.NAJNOWSZA PROMOCJA:
REKRUTACJA FIRST MINUTE: Wpisowe 0 zł i obniżone czesne

Planujesz studia na najlepszej uczelni turystycznej w Polsce? Złóż dokumenty rekrutacyjne w pierwszej turze i skorzystaj z wyjątkowej promocji!

Aplikując w dniach 12-31 sierpnia zostaniesz zwolniony z wpisowego (0 zł zamiast 300 zł) oraz otrzymasz rabat na czesne w pierwszym semestrze w wysokości 400 zł*.

Sprawdź, jak zostać naszym studentem: https://wste.edu.pl/rekrutacja/

*Promocja obowiązuje przy rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie.

POBIERZ WNIOSEK REKRUTACJA FIRST MINUTE

2. PROMOCJA: W DUECIE TANIEJ!

Jeśli zapiszesz się na studia razem ze swoim przyjacielem/ przyjaciółką (chłopakiem, dziewczyną), otrzymujecie bonifikatę w postaci 25% zniżki czesnego za 1. semestr.

POBIERZ WNIOSEK W DUECIE TANIEJ

3. „Lepszy start” – studiuj na specjalnych warunkach finansowych

Młodzież maturalna osiągająca wysokie wyniki w nauce (4,0 i więcej), a równocześnie borykająca się z trudną sytuacją materialną, może uzyskać specjalne warunki finansowe – bezpłatny rok nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na dowolnym wydziale WSTiE.
Termin składania wniosków zaopiniowanych przez dyrektora szkoły upływa 17 czerwca.

Szczegółowe informacje

Pobierz wniosek – „Lepszy start”

4. „Równe szanse” – studiuj na specjalnych warunkach finansowych

Dla ambitnych, zdolnych i pracowitych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, borykających się z trudną sytuacją materialną lub rodzinną, uczelnia przygotowała specjalną warunki finansowe – bezpłatny rok nauki na studiach dziennych lub zaocznych na dowolnym wydziale WSTiE. Decyduje dobra średnia na świadectwie kończącym szkołę (4.0 i więcej) oraz udokumentowana trudna sytuacja kandydata.
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia.

Pobierz wniosek – „Lepszy start”

5. Wpisowe 0 zł

Jeśli złożysz komplet dokumentów na studia podczas indywidualnego dnia otwartego, nie wnosisz opłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

6. Program polecony

Jeżeli już studiujesz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii bądź niedawno złożyłeś dokumenty i zapisałeś się na studia, możesz uzyskać atrakcyjną bonifikatę pozwalającą na obniżenie opłaty za studia!

Poleć swojemu znajomemu naszą Uczelnię! Za każdą poleconą osobę, która zostanie studentem WSTiE, uzyskasz 10% rabatu na czesne na cały rok studiów. Szczegółowe informacje: tel. 33 874 46 05

Pobierz wniosek – program polecony

7. Promocja rodzinna

Jeśli ktoś z Twojej najbliższej rodziny jest studentem WSTiE (brat, siostra, matka, ojciec, syn, córka), otrzymujesz 15% zniżki czesnego za 1. semestr.

Pobierz wniosek – Promocja rodzinna

8. Przenieś się do WSTiE

Studenci, którzy zdecydują się na przeniesienie do WSTiE z innej uczelni, są zwolnieni z opłaty wpisowej, otrzymają po 25% zniżki czesnego w pierwszym i drugim semestrze studiów oraz 5% zniżki na czesne w pozostałych latach studiów. Zapewniamy także indywidualne podejście do różnic programowych.

9. „Absolwent szkół partnerskich”

Kandydaci na studia, będący absolwentami szkół partnerskich, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł!

10. STUDIA RÓWNOLEGŁE – DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Studenci studiów I, II stopnia lub studiów podyplomowych: w trakcie studiów rozpocznij studia na drugim kierunku i otrzymaj bonifikatę w wysokości 50% kosztów czesnego na drugim kierunku.

Ogólny regulamin programów promocyjnych dostępnych w roku akademickim 2020/2021

Uwaga! Promocje nie łączą się – wybierz tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!

INNE FORMY WSPARCIA:

1. Stypendia studenckie, zapomogi

Od pierwszego semestru student może się ubiegać o stypendium socjalne. Jego wysokość jest uzależniona od dochodów na jednego członka rodziny oraz od liczby osób ubiegających się o pomoc.

Po pierwszym roku student może się starać o stypendium rektora za wyniki w nauce. Inne formy pomocy materialnej to: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomogi. Szczegółowe informacje: na platformie studenta i tablicach informacyjnych oraz podczas spotkaniach organizacyjnych.

2. Zwolnienie z czesnego – konkurs o indeks WSTiE

Co roku maturzyści mają szansę wygrać indeks w WSTiE, biorąc udział w konkursie organizowanym rokrocznie w styczniu. Weź udział w konkursie i wygraj rok, dwa lata lub całość studiów na wybranym kierunku! Szukaj informacji o aktualnej edycji konkursu na stronie www oraz w swojej szkole.

3. Płatne praktyki studenckie i staże

Studenci mają możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego prowadzonego przez Akademickie Biuro Karier WSTiE, które organizuje praktyki i staże. Podczas wakacji studenci wyjeżdżają na praktyki krajowe i zagraniczne do kilkunastu krajów Europy, USA oraz największych ośrodków turystycznych w Egipcie i Tunezji. Otrzymują kieszonkowe, dzięki któremu mogą pokryć część kosztów nauki i utrzymanie na studiach.

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW WSTIE – STUDIA PODYPLOMOWE

Jeśli jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, otrzymujesz zniżkę czesnego w wysokości 10% za 2-semestralne studia podyplomowe w naszej Uczelni.

Pobierz wniosek

Jeżeli złożyłeś dokumenty na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, możesz uzyskać kolejną atrakcyjną bonifikatę pozwalającą na obniżenie kosztów kształcenia. Poleć swojemu znajomemu studia podyplomowe w naszej Uczelni, a uzyskasz 10% rabatu na czesne za 2 semestry!

Pobierz wniosek