STUDIA I STOPNIA

 WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Specjalności 2020/2021:

Specjalności 2018/2019:

  • Zarządzanie markowym produktem turystycznym – więcej
  • Hotelarstwo i gastronomia – więcej
  • Menedżer SPA i Wellness – więcej
  • Zarządzanie promocją regionalną i lokalną – więcej
  • Zarządzanie turystyką zrównoważoną – więcej

 WYDZIAŁ TURYSTYKI W KRAKOWIE

Kierunek: TURYSTYKA – Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią


Wydział Informatyki

Kierunek: Informatyka

Specjalności:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Kierunek: Politologia

Specjalności 2020/2021:

Specjalności 2018/2019:

  • E-biznes i media społecznościowe – więcej
  • Dziennikarstwo i media społecznościowe – więcej
  • Polityka regionalna i samorządowa – więcej
  • Komunikacja społeczna (public relations) – więcej