STUDIA II STOPNIA

 WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Specjalności 2020/2021:

Specjalności 2018/2019:

  • Zarządzanie eventami – więcej
  • Menedżer turystyki – więcej
  • Turystyka międzynarodowa – więcej
  • Kreacja innowacyjnych produktów turystycznych – więcej