MBA W TURYSTYCE – PIERWSZE W POLSCE TAK SPECJALISTYCZNE STUDIA BRANŻOWE

Rosnące znaczenie specjalistycznych, profilowanych programów MBA, kształcących menedżerów wyższego szczebla, oznacza konieczność przygotowania oferty wykraczającej poza potrzeby branży IT, HR czy finansowej. MBA w Turystyceto pierwsze w Polsce studia, obejmujące nie tylko wiele tradycyjnych obszarów MBA, takich jak przywództwo, marketing i zarządzanie, etyka, rachunkowość, ale także szczegółowo zgłębiające zagadnienia aktualnej strategii i trendów branży turystycznej. Studia MBA kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie wyżej wymienionych elementów w rynkowych projektach sektora turystycznego – jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w obecnym otoczeniu biznesowym.

MBA w TURYSTYCE to praktyczna wiedza i prestiżowy dyplom

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


KURS ZAAWANSOWANY MBA – INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI

Kurs Zaawansowany to elitarne studia podyplomowe skierowane do ludzi inwestujących lub zamierzających inwestować w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem inwestowania w nieruchomości turystyczne. To studia podyplomowe realizowane w formule MBA, a więc z dużym naciskiem na praktykę. Program studiów obejmuje liczne spotkania z inwestorami, którzy są na rynku od dziesiątków lat i zrealizowali wiele inwestycji. Najlepsi praktycy, posiadający bogate doświadczenia związane z nieruchomościami, dzielą się swoją wiedzą dotyczącą przeprowadzania konkretnych inwestycji.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nieruchomościami. Dają szansę poznania nowych możliwości oraz ludzi, z którymi można wspólnie inwestować.

Celem studiów jest zdobycie nowoczesnej wiedzy z dziedziny inwestowania w nieruchomości, która stanowi podstawę do rozwoju umiejętności praktycznych. Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku inwestorów i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie najwyższych kwalifikacji oraz sprzyjający karierze zawodowej.

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 2 lata: 384 godzin, tj. 4 semestry.

Zajęcia odbywają się od października do czerwca.

Zjazdy zorganizowane są w weekendy (sobota i niedziela).

Wymagane dokumenty:

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej, suplement
3) dwie fotografie
4) kserokopia dowodu osobistego
5) życiorys