AGROTURYSTYKA MENEDŻER MARKI

Agroturystyka, jako segment szeroko rozumianych usług turystycznych, w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, stąd istnieje zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia usług agroturystycznych, ich organizacji i zarządzania, posiadających szeroką wiedzę przydatną w działalności zawodowej. Studia są ofertą dla osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego oraz pracowników firm komercyjnych branży turystycznej i rekreacyjnej.

PROGRAM STUDIÓW

 • 1. Organizacja usług agroturystycznych
 • 2. Marketing w agroturystyce
 • 3. Uregulowania prawne w turystyce
 • 4. Podstawy rachunkowości
 • 5. Technologia informacyjna
 • 6. Organizacja usług gastronomicznych i obsługa konsumenta
 • 7. Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze – wybrane zagadnienia
 • 8. Public relations – kreowanie wizerunku
 • 9. Seminarium

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: Koszt: 1200 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA
Wymagane dokumenty:
 • Wymagane dokumenty:
  1) dyplom ukończenia studiów wyższych

  2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
Zapisz się