MENEDŻER DS. REKLAMY I WIZERUNKU FIRMY

To unikatowa oferta dla osób chcących znaleźć zatrudnienie na wciąż rozwijającym się rynku usług reklamowych i PR. Proponowany program kształcenia gwarantuje przygotowanie do pracy w agencjach reklamowych i PR, działach marketingu i promocji firm, ale również w organizacjach publicznych i instytucjach kultury. Absolwent studiów będzie także przygotowany do założenia własnej agencji świadczącej usługi w zakresie public relations, reklamy, kontaktów z mediami i kreowania wizerunku firm i osób.

Zajęcia o charakterze wykładów i seminariów, a przede wszystkim warsztatów prowadzone są przez specjalistów – teoretyków (pracowników naukowych) i praktyków (dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, plastyków, pracowników agencji reklamowych, rzeczników prasowych).

PROGRAM STUDIÓW

 • 1. Planowanie strategii promocyjnej – marketing zintegrowany
 • 2. Planowanie budżetu kampanii
 • 3. Fundusze europejskie na działania promocyjne
 • 4. Promocja polityczna
 • 5. Promocja regionalna
 • 6. Współpraca z mediami
 • 7. Strategia mediów dla potrzeb działań promocyjnych
 • 8. Tworzenie tekstów promocyjnych
 • 9. Prezentacja
 • 10. Negocjacje
 • 11. Podstawy marketingu
 • 12. Etyka w reklamie
 • 13. Podstawy prawne reklamy i public relations
 • 14. Podstawy kultury języka, retoryki i stylistyki
 • 15. Teoria reklamy i struktura tekstu reklamowego

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: 1200 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2) potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
Zapisz się