BAZY DANYCH

Studia przeznaczone są dla obecnych bądź przyszłych informatyków, którzy wiążą swoją karierę z bazami danych jako programiści lub administratorzy. Słuchacze zostaną przygotowani do projektowania baz danych i tworzenia oprogramowania opartego na różnorodnych systemach zarządzania bazami danych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rozproszonych, co stanowi obecnie ważny kierunek zastosowań informatyki.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych, administratorzy sieci komputerowych i systemów informatycznych, analitycy danych, specjaliści do spraw integracji oprogramowania, specjaliści do spraw zarządzania informacją, specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: Koszt: 1400 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) dyplom ukończenia studiów wyższych
  2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
PROGRAM STUDIÓW
 • 1. Podstawy programowania
 • 2. Systemy baz danych
 • 3. Hurtownie danych
 • 4. Interaktywny dostęp do baz danych
 • 5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • 6. Obiektowe i specjalizowane bazy danych
 • 7. Języki i aplikacje internetowe

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Zapisz się