TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

Oferta jest skierowana do osób chcących podjąć pracę w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów i petentów.

Studia umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania, tworzenia i zabezpieczania aplikacji oraz usług udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo dają przegląd najczęściej wykorzystywanych rozwiązań technologicznych takich jak J2EE, ASP .NET, czy popularne rozwiązania oparte o języki skryptowe.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) dyplom ukończenia studiów wyższych
  2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
PROGRAM STUDIÓW
 • 1. Języki internetowe
 • 2. Aplikacje bazodanowe
 • 3. Projektowanie serwisów internetowych
 • 4. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych.
 • 5. Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych
 • 6. Zarządzanie projektami informatycznymi
 • 7. Grafika komputerowa w zastosowaniach www

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Zapisz się