INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Inżynieria oprogramowania to jedna z ważniejszych gałęzi informatyki, związana z różnymi aspektami wytwarzania, użytkowania i administrowania oprogramowaniem. Dynamiczny rozwój tej dziedziny znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na rynku pracy. Wiele firm zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowaniem poszukuje specjalistów.

Studia są adresowane do tych wszystkich, którzy w przyszłości będą zajmowali się wytwarzaniem oprogramowania (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie) czy użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie).

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) dyplom ukończenia studiów wyższych
  2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
PROGRAM STUDIÓW
 • 1. Inżynieria wymagań
 • 2. Zaawansowane modelowanie systemów informatycznych
 • 3. Technologie komponentowe
 • 4. Testowanie i integracja oprogramowania
 • 5. Zarządzanie projektem informatycznym
 • 6. Aplikacje internetowe
 • 7. Języki programowania

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Zapisz się