SIECI KOMPUTEROWE – PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE

Szybki rozwój sieci komputerowych i szeroko rozumianej telekomunikacji wymusza na użytkownikach i projektantach sieci ciągłego uaktualniania wiedzy z zakresu technologii, ich obsługi, projektowania i zarządzania. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku informatycznego na specjalistów z dziedziny sieci informatycznych. Są przeznaczone dla osób zainteresowanych infrastrukturą sieciową, m. in. urządzeniami sieciowymi oraz sieciowymi systemami operacyjnymi.

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia lub uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i projektowania sieci komputerowych, uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu wykorzystania usług i zarządzania Internetem (sieciami IP), zapoznanie słuchaczy z nowymi rozwiązaniami sieci przewodowych i bezprzewodowych – nowymi standardami, zasadami pracy i metodami zapewniania bezpieczeństwa.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) dyplom ukończenia studiów wyższych
  2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
PROGRAM STUDIÓW
 • 1. Sieciowe systemy operacyjne
 • 2. Lokalne i rozległe sieci komputerowe
 • 3. Sieci mobilne i bezprzewodowe
 • 4. Urządzenia sieciowe
 • 5. Technologie internetowe
 • 6. Projektowanie sieci komputerowych
 • 7. Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi
 • 8. Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Zapisz się