SYSTEMY INFORMACYJNE I REZERWACYJNE W BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów informatycznych stosowanych w gospodarce turystycznej. Słuchacze zapoznają się z zaawansowanymi technikami zarządzania bazami danych i sieciami informatycznymi oraz projektami informatycznymi w turystyce.

Wiedza z zakresu funkcjonowania branży turystycznej oraz podstawowych produktów i usług tej branży pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy na stanowiskach informatycznych w firmach turystycznych. Absolwent studiów zdobędzie wiedzę dwóch specjalności: informatyki i turystyki, co dla pracodawcy jest dodatkowym atutem.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: Koszt: 1050 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) dyplom ukończenia studiów wyższych
  2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
PROGRAM STUDIÓW
 • 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w branży turystycznej
 • 2. Systemy informacyjne i rezerwacyjne w turystyce
 • 3. Systemy komputerowe w hotelarstwie i gastronomii
 • 4. Produkt turystyczny
 • 5. E-marketing
 • 6. Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • 7. Regiony turystyczne
 • 8. Obsługa ruchu turystycznego
 • 9. Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie
 • 10. Technika pracy biurowej
 • 11. Hotelarstwo
 • 12. Budowanie serwisów www

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Zapisz się