GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA

Studia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane wykorzystywaniem grafiki komputerowej i technologii multimedialnych w pracy zawodowej i biznesie, do osób zajmujących się projektowaniem i implementacją oprogramowania z zaawansowanymi interfejsami graficznymi i multimedialnymi, pracowników firm produkujących gry komputerowe.

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji multimedialnych związanych z przetwarzaniem obrazów i dźwięku.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: Koszt: 1600 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
  UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) dyplom ukończenia studiów wyższych
  2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 
PROGRAM STUDIÓW
 • 1. Grafika projektowa
 • 2. Grafika rastrowa
 • 3. Grafika wektorowa
 • 4. Grafika 3D
 • 5. Technologie internetowe
 • 6. Techniki multimedialne
 • 7. Reklama wizualna
 • 8. Realizacja i obróbka dźwięk
 • 9. Film animowany
 • 10. Podstawy kompozycji

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Zapisz się