...

Agroturystyka – menedżer marki

Agroturystyka, jako segment szeroko rozumianych usług turystycznych, w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, stąd istnieje zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia usług agroturystycznych, ich organizacji i zarządzania, posiadających szeroką wiedzę przydatną w działalności zawodowej. Studia są ofertą dla osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego oraz pracowników firm komercyjnych branży turystycznej i rekreacyjnej.

PROGRAM STUDIÓW

  • Organizacja usług agroturystycznych
  • Marketing w agroturystyce
  • Uregulowania prawne w turystyce
  • Podstawy rachunkowości
  • Technologia informacyjna
  • Organizacja usług gastronomicznych i obsługa konsumenta
  • Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze – wybrane zagadnienia
  • Public relations – kreowanie wizerunku
  • Seminarium

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 30 września 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1200 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Wymagane dokumenty:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Skip to content