...

Bazy danych

BAZY DANYCH

Studia przeznaczone są dla obecnych bądź przyszłych informatyków, którzy wiążą swoją karierę z bazami danych jako programiści lub administratorzy. Słuchacze zostaną przygotowani do projektowania baz danych i tworzenia oprogramowania opartego na różnorodnych systemach zarządzania bazami danych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rozproszonych, co stanowi obecnie ważny kierunek zastosowań informatyki.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych, administratorzy sieci komputerowych i systemów informatycznych, analitycy danych, specjaliści do spraw integracji oprogramowania, specjaliści do spraw zarządzania informacją, specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1400 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

1. Podstawy programowania

2. Systemy baz danych

3. Hurtownie danych

4. Interaktywny dostęp do baz danych

5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych

6. Obiektowe i specjalizowane bazy danych

7. Języki i aplikacje internetowe

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Skip to content