...

E-biznes – internetowe kampanie reklamowe

E-BIZNES – INTERNETOWE KAMPANIE REKLAMOWE

Internet to najszybciej rozwijający się kanał marketingowy ze względu na wyniki, jakie osiągają kampanie internetowe oraz coraz doskonalsze techniki mierzalności ich skuteczności, a także szeroki wachlarz możliwości wykorzystania tego medium w działaniach marketingowych. Coraz więcej polskich managerów dostrzega zalety Internetu i wykorzystuje go do budowy właściwego, skutecznego media mix. Procesy budowania marki i sprzedaży za pośrednictwem Internetu mogą być skuteczniejsze, tańsze i efektywniejsze niż w mediach tradycyjnych. Standardowe mechanizmy marketingowe i tradycyjne nastawienie często nie sprawdzają się w kampaniach internetowych. Potrzebne jest właściwe przygotowanie i orientacja się w gąszczu nowych pojęć, mechanizmów i możliwości występujących na etapie publikacji w sieci. Działania w Internecie wymagają ciągłej analizy skuteczności reklamy, aktualizacji formy i treści przekazu.

Studia skierowane są do osób:

  • zawodowo związanych z planowaniem kampanii internetowych,
  • odpowiedzialnych za planowanie i dystrybucję budżetów marketingowych swoich marek,
  • pracujących w agencjach reklamowych, domach mediowych oraz ośrodkach badawczych i pragnących doskonalić swoje umiejętności z zakresu kampanii,
  • praktycznie zajmujących się budżetami marketingowymi firm,
  • zarządzających produktem i marką, odpowiedzialnych za rozwój marki i umacnianie jej pozycji poprzez komunikację

PROGRAM STUDIÓW

1. Kreacja form internetowych

2. Rozwój marki w Internecie

3. Metodologia badań internetowych

4. Strategia obecności w Internecie

5. Marketing w wyszukiwarkach

6. YouTube i Mobile – specyfika korzystania z narzędzi

7. Marketing w Social Media, badanie reputacji marki: analiza semantyczna

8. Efektywność działań w Internecie – ocena kampanii, stron WWW i Usability

9. Reklama w Internecie a inne media

10. Planowanie kampanii w Internecie

11. Projekty kampanii i ich ewaluacja

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1200 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

  • PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
    UL. WARSZAWSKA 7 
    94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY


1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

 

Skip to content