...

Grafika komputerowa i multimedia

Studia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane wykorzystywaniem grafiki komputerowej i technologii multimedialnych w pracy zawodowej i biznesie, do osób zajmujących się projektowaniem i implementacją oprogramowania z zaawansowanymi interfejsami graficznymi i multimedialnymi, pracowników firm produkujących gry komputerowe.

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji multimedialnych związanych z przetwarzaniem obrazów i dźwięku.

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1600 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

1. Grafika projektowa

2. Grafika rastrowa

3. Grafika wektorowa

4. Grafika 3D

5. Technologie internetowe

6. Techniki multimedialne

7. Reklama wizualna

8. Realizacja i obróbka dźwięk

9. Film animowany

10. Podstawy kompozycji

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Skip to content