...

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania to jedna z ważniejszych gałęzi informatyki, związana z różnymi aspektami wytwarzania, użytkowania i administrowania oprogramowaniem. Dynamiczny rozwój tej dziedziny znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na rynku pracy. Wiele firm zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowaniem poszukuje specjalistów.

Studia są adresowane do tych wszystkich, którzy w przyszłości będą zajmowali się wytwarzaniem oprogramowania (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie) czy użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie).

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

1. Inżynieria wymagań

2. Zaawansowane modelowanie systemów informatycznych

3. Technologie komponentowe

4. Testowanie i integracja oprogramowania

5. Zarządzanie projektem informatycznym

6. Aplikacje internetowe

7. Języki programowania

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

 

Skip to content