...

Kreowanie wizerunku politycznego

Oferta jest przeznaczona dla osób zajmujących się wystąpieniami publicznymi, którzy planują karierę zawodową w kierunku pełnienia ról publicznych. Celem studiów jest zapoznanie z najbardziej istotnymi zagadnieniami wizerunku organizacji i osób publicznych oraz szczegółowymi instrumentami komunikacji na szerokim forum. Studia są adresowane do liderów, działaczy organizacji publicznych, polityków, radnych, osób odpowiedzialnych za ich wizerunek lub osób pragnących rozpocząć działalność polityczną, uczestniczyć w kampaniach wyborczych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym.

PROGRAM STUDIÓW

1. Podstawy public relations

2. Władza lokalna – rola i zadania samorządów

3. Partie polityczne

4. Ochrona prawna osób publicznych

5. Przywództwo w organizacji

6. Podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego

7. Wystąpienia publiczne

8. Elementy prawa prasowego i autorskiego

9. Marketing polityczny

10. Techniki wywierania wpływu

11.Wizerunek medialny

12.Kampanie wyborcze

13. Metody i techniki negocjacji

14. Autoprezentacja i metody walki ze stresem

15. Wizerunek osobisty (kultura słowa, emisja głosu, wizaż)

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 1200 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA
Wymagane dokumenty:

1) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2) potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

 

Skip to content