...

Menedżer ds. reklamy i wizerunku firmy

To unikatowa oferta dla osób chcących znaleźć zatrudnienie na wciąż rozwijającym się rynku usług reklamowych i PR. Proponowany program kształcenia gwarantuje przygotowanie do pracy w agencjach reklamowych i PR, działach marketingu i promocji firm, ale również w organizacjach publicznych i instytucjach kultury. Absolwent studiów będzie także przygotowany do założenia własnej agencji świadczącej usługi w zakresie public relations, reklamy, kontaktów z mediami i kreowania wizerunku firm i osób.

Zajęcia o charakterze wykładów i seminariów, a przede wszystkim warsztatów prowadzone są przez specjalistów – teoretyków (pracowników naukowych) i praktyków (dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, plastyków, pracowników agencji reklamowych, rzeczników prasowych).

PROGRAM STUDIÓW

1. Planowanie strategii promocyjnej – marketing zintegrowany

2. Planowanie budżetu kampanii

3. Fundusze europejskie na działania promocyjne

4. Promocja polityczna

5. Promocja regionalna

6. Współpraca z mediami

7. Strategia mediów dla potrzeb działań promocyjnych

8. Tworzenie tekstów promocyjnych

9. Prezentacja

10. Negocjacje

11. Podstawy marketingu

12. Etyka w reklamie

13. Podstawy prawne reklamy i public relations

14. Podstawy kultury języka, retoryki i stylistyki

15. Teoria reklamy i struktura tekstu reklamowego

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 1200 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

1) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2) potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Skip to content