...

Sieci komputerowe – projektowanie i zarządzanie

Szybki rozwój sieci komputerowych i szeroko rozumianej telekomunikacji wymusza na użytkownikach i projektantach sieci ciągłego uaktualniania wiedzy z zakresu technologii, ich obsługi, projektowania i zarządzania. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku informatycznego na specjalistów z dziedziny sieci informatycznych. Są przeznaczone dla osób zainteresowanych infrastrukturą sieciową, m. in. urządzeniami sieciowymi oraz sieciowymi systemami operacyjnymi.

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia lub uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i projektowania sieci komputerowych, uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu wykorzystania usług i zarządzania Internetem (sieciami IP), zapoznanie słuchaczy z nowymi rozwiązaniami sieci przewodowych i bezprzewodowych – nowymi standardami, zasadami pracy i metodami zapewniania bezpieczeństwa.

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

1. Sieciowe systemy operacyjne

2. Lokalne i rozległe sieci komputerowe

3. Sieci mobilne i bezprzewodowe

4. Urządzenia sieciowe

5. Technologie internetowe

6. Projektowanie sieci komputerowych

7. Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi

8. Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Skip to content