...

Social media – specjalista ds. mediów społecznościowych

Media społecznościowe mają ogromny potencjał. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez Facebooka, Blipa, Naszej Klasy czy Twittera oraz wielu innych popularnych serwisów społecznościowych. Za ich pośrednictwem komunikujemy się, zdobywamy informacje, kontaktujemy się ze znajomymi. Umożliwiają one pozyskanie nowych klientów i użytkowników, zbudowanie marki osobistej i przyciągnięcie najatrakcyjniejszych pracodawców, pozyskanie darczyńców dla fundacji czy zyskanie poparcia społecznego lub politycznego.

Studia są skierowane do przedsiębiorców, pracowników organizacji pozarządowych, polityków i samorządowców, a także do ludzi pasjonujących się informacją i wymianą społeczną, pracujących w komunikacji, chcących związać się z marketingiem, PR lub reklamą. Adresatami studiów są absolwenci szukający pożytecznych i cenionych na rynku umiejętności, zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy.

Tryb studiów: niestacjonarny.

Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.

Termin składania dokumentów: 20 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: Koszt: 1050 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH
UL. WARSZAWSKA 7 
94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY
1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

1. Kulturowe podstawy społeczeństwa sieciowego

2. Ewolucja Internetu

3. Content design i użyteczność tekstów w mediach społecznościowych

4. Sztuka pisania i prowadzenia bloga

5. Marka w społecznościach. Budowanie strategii obecności w mediach społecznościowych.

6. Prowadzenie profilu organizacji w mediach społecznościowych

7. Sytuacja kryzysowa w mediach społecznościowych.

8. Google analitics/ Google Adwords/ Facebook analitics. Wprowadzenie w narzędzia

9. Facebook i jego możliwości

10. Media społecznościowe dla przedsiębiorcy. Jak zwiększyć zasięg biznesu i pozyskać nowych klientów?

11. Media społecznościowe dla trzeciego sektora. Jak pozyskiwać darczyńców?

12. Media społecznościowe dla polityków i samorządowców. Jak wykorzystać ich siłę?

13. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych

14. Video w mediach społecznościowych

15. Twitter i Blip. Jak wykorzystać mikroblogi?

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Skip to content