...

Studia podyplomowe – Rekrutacja

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY

1) podanie i kwestionariusz osobowy  (do pobrania)
2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
3) suplement do dyplomu (jeśli jest wymagany w procesie rekrutacji)
4) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (dla nauczycieli)
5) potwierdzenie opłaty wpisowej  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

tel. 33 874 46 05, 33 874 20 80, 33 874 54 25,
e-mail: szkola@wste.edu.pl